Nieuws' Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 7 13 februari 2009 Van de parochie Marcus 1, 40-45 Reiniging van een melaatse Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: 'Als U wilt, kunt U me rein maken.' Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan. 'Ik wil het, word rein', zei Hij. Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein. Bars stuurde Hij hem meteen weg, met de woorden: 'Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft; dat zal hun het bewijs leveren.' Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten bleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe. Misintcnties van 14 februari t/m 20 februari Zat. 14 febr. 19.15 u. Di. 17 febr. 19.00 u. (Eige Wijsjes) KINDERWOORDDIENST Tevens presentatieviering van onze communicantjes van 2009 Mia Lemmens - Verstegen vanwege haar veij aardag; Zeswekendienst voor Annie Claessens - Lemmen Toon Arts; overleden ouders Verheijen - Litjens; Jaardienst Jan van Gassel; Uit dankbaarheid en voor de overleden ouders Camps - Spreeuwenberg en voor de overleden familie Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, 19.15 u. Kevin Baltissen - Luc Peters 19.00 u. Marijn Claessens - Sven Knapen BIJBELGROEP. a.s. woensdag 18 februari om 20.00 uur in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. Was u het in het verleden verhinderd, of vergeten? Geen probleem. Op iedere bijeenkomst wordt een apart onderwerp behandeld. Aan de hand van het boekje: GELOVEN NU, en een bijbeltekst behandelen we onderwerpen. Komende woensdag behandelen we hoofdstuk 8, dat gaat in op de persoon: Dag Hammarsjköld, de tweede secretarisgeneraal van de V.N. WE HOPEN U TE MOGEN VERWELKOMEN!!!! Wilt u meer informatie m.b.t. de Bijbelgroep een tel. naar Mia Michels, 541563

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1