Blad V Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 6 5 februari 2009 Politiebericht *~T'f -y- Van de parochie Marcus 1,29-39 Vanuit de synagoge gingen ze regelrecht naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. De schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en meteen spraken ze met Mem over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en liet haar opstaan. De koorts verliet haar, en ze bediende hen.'s Avonds, toen de zon was ondergegaan, brachten ze allen bij Hem die ziek waren en die van demonen te lijden hadden. Heel de stad was samengestroomd voor de deur. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen, en Hij dreef veel demonen uit; Hij stond de demonen niet toe te spreken, omdat ze wisten wie Hij was. En in alle vroegte, het was nog nacht, stond Hij op, ging naar buiten naar een eenzame plaats en bleef daar bidden. Simon en zijn metgezellen gingen Hem achterna, en ze vonden Hem en zeiden tegen Hem: 'ledereen zoekt U.' Hij zei hun: 'Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de buurt, zodat Ik ook daar kan verkondigen. Want met dat doel ben Ik weggegaan.' En Hij ging in heel Galilea in hun synagogen verkondigen en dreef de demonen uit. Misintenties van 7 februari t/m 13 februari Zat. 7 febr. 19.15 u. Di. 10 febr. 19.00 u. Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, (Vivace) overleden familie Janssen - Thielen; Jan en Net Janssen en overleden familie Janssen - van Gompel Piet Bus vanwege de trouwdag; Jaardienst Piet Cox; Overleden familie van Soest - Claassen; Overleden ouders Wismans - van Vegchel en overleden familie 19.15 u. Stef Lemmens - Tom Jenniskens 19.00 u. Ron Peters Job Swinkels Met vreugde kan ik u namens de kapelaan mededelen, dat zijn brievenbus weer terecht is en dat hij weer op zijn trouwe plaatsje staat Hopelijk nu voor altijd.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1