Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 5 29 januari 2009 Politiebericht Van de parochie Z«t. 31 jan. 19.15 u. Zon. 1 febr. 11.15 u. Di. 3 febr. 19.00 u. Misdienaars: Zaterdag, Zondag, Dinsdag, Marcus 1,21-28 Genezingen in Kafarnaüm Ze trokken naar Kafarnaüm. De eerste de beste sabbat ging Hij naar de synagoge en gaf er onderricht. Ze waren geestdriftig over zijn leer, want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet als de schriftgeleerden. En meteen begon er in hun synagoge iemand die in de greep was van een onreine geest, luid te krijsen: 'Wat wilt U van ons, Jezus van Nazaret? Bent U gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie U bent: de Heilige van God!' Jezus strafte hem af: 'Houd uw mond en ga uit hem weg.' En de onreine geest schudde hem door elkaar en onder enorm geschreeuw ging hij uit hem weg. Ontzetting greep allen aan, zodat ze zich samen afvroegen: 'Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag! Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen, en ze luisteren naar Hem.' Als een lopend vuurtje ging zijn faam rond in heel Galilea. Misintenties van 31 januari t/m 6 februari (Enjoy Together) overleden ouders van Vegchel - Verheijen; Overleden ouders Potten - Coopmans; Jaardienst Jan Hendrix; Jaardienst Albertus Verheijen, echtgenote Petronella Peeters en Willem Verheijen De kinderen van groep 8 doen in deze H. Mis het H. Vormsel. Zij ontvangen de H.Geest, doormiddel van de handoplegging en zalving door onze Zeereerwaarde Heer Deken H.M.G. Smeets voor het welzijn van onze parochie, aansluitend aan de avondmis kunt u de Blasiuszcgen ontvangen 19.15 u. Ron Peters - Ward Stiphout 1115 u. Stef Temmens - Marijn Claessens 19.00 u. Kevin van Hoof - Sven Knapen Sinds de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 januari wordt vermist de brievenbus van onze kapelaan Crasborn. Heeft iemand deze gezien, breng hem dan terug naar zijn woonadres of leg hem terug op de plaats van delict Signalement: brievenbus kleur groen, merk Brabantia, van metaal, klep aan de voorkant en voorzien van een groot cijfer 8. U kunt deze ook bij een van de plaatselijke kerkbestuursleden inleveren. ItJif. hli.i11"

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1