Ysselsteyns Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 4 22 januari 2009 /an de parochie Marcus 1,14-20 Nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: 'De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.' Toen Hij eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Simons broer Andreas op het meer hun netten uitgooien; want het waren vissers. Jezus sprak hen aan: 'Kom achter Mij aan, en Ik zal jullie tot vissers van mensen maken.' En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. Een eindje verder zag Hij Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes; ze waren in him boot de netten aan het klaren. Meteen riep Hij hen; en ze lieten hun vader Zebedeüs met zijn arbeiders in de boot achter en gingen achter Hem aan. Misintenties van 24 januari t/m 30 januari Zat. 24 jan. 19.15 u. (Vivace) overleden ouders Rongen - Verhalle; Jaardienst Mathieu Arts; Pater Eelco Steneker en broer Joop; Rien Gommers; Nellie Claessens - van Heuven (Canada) en voor Frans en Marie v. Heuven - Claessens (Nieuw Zeeland) Overleden familie van de Pas - Custers en voor Jan Custers Zon. 25 jan. 13.30 u. Doopviering, hierin worden gedoopt: Lisa Joosten, Siem Lemmens en Ward Kuunders Di. 27 jan. 19.00 u. voor het welzijn van onze parochie Misdienaars: Zaterdag, 19.15 u. Stef Lemmens - Job Swinkels Dinsdag, 19.00 u. Kevin Baltissen - Luc Peters Tussen horen en luisteren, ligt een wereld van verschil.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1