Nieuws Blad Redactie: Dorpsraad Ă‹mailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 3 15 januari 2009 Van de parochie Johannes 1, 35-42 De volgende dag was Johannes daar weer; twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: 'Daar is het lam van God.' De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan: 'Zoeken jullie iets?' Ze zeiden: 'Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U uw verblijf?' Hij antwoordde: 'Kom mee en je zult het zien.' Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. 'We hebben de Messias gevonden!' zei hij. (Messias betekent: gezalfde.) Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes; voortaan zul je Kefas helen.' (Dat betekent: rots). Misintenties van 17 januari t/m 23 januari t. 17 jan. 19.15 u. Di. 20 jan. 19.00 u. Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, (Vivace) overleden ouders Arts - Gielen en overleden familie; Overleden familie van de Pas - Custers en voor Jan Custers voor de levenden en overleden leden van ZijActief, waarvan in het bijzonder voor Miep Holthuijsen - van Deursen en Annie Claessens - Lemmen; Jaardienst voor Wim Swinkels; Jaardienst Lies Koonings - Veron en voor haar echtgenoot Piet 19.15 u. Kevin van Hoof - Sven Knapen 19.00 u. Marijn Claessens - Tom Jenniskens BIJBELGROEP a.s. woensdag 21 januari 20.00 uur in de multifunctionele ruimte bij de kerk. Bij deze bijeenkomsten is iedereen welkom, die samen met anderen van gedachten wil wisselen over ons geloof. Was u het in het verleden verhinderd, of vergeten? Geen probleem. Op iedere bijeenkomst wordt een apart onderwerp behandeld. Het kan ook zijn dat u zelf een onderwerp heeft waar over u met anderen van gedachten wilt wisselen. Dat kan altijd. Wij hebben geen kant en klare oplossingen, maar samen erover praten kan ook verhelderend werken, ledereen komt vroeg of laat wel met het geloof in aanraking of heeft vragen. En moeilijk is het beslist niet! WE HOPEN U TE MOGEN VERWELKOMEN!!!! Wilt u meer informatie m.b.t. de Bijbelgroep een tel. naar Mia Michels, 541563

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1