Ysselsteyns Nieuws-- Blad Redactie: Dorpsraad Emailadres: ynb@kpnplanet.nl Jrg 47, nr. 2 8 januari 2009 Van de parochie Marcus 1, 7-11 BEGIN van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om uw weg te banen; een stem roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht, zo trad Johannes op. Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering tot vergeving van zonden. Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden. Johannes ging gekleed* in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij kondigde aan: 'Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.' In die dagen kwam Jezus uit Nazaret in Galilea en Hij liet zich in de Jordaan dopen door Johannes. Meteen toen Hij uit het water kwam, zag Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich neerkomen. En er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.' Misintenties van 10 januari t/m 16 januari Zat. 10 jan. 19.15 u. (Eige Wijsjes) KINDERWOORDDIENST Jaardienst Nellie Verlinden - Volleberg; Annie Claessens - Lemmen vanwege haar veij aardag Di. 13 jan. 19.00 u. Petrus Mulders en Maria Thissen; uit dankbaarheid; Herman Plum vanwege de trouwdag, jaardienst voor zoon Robert en voor De overleden familie Gooren - Wessels Misdienaars: Zaterdag, Dinsdag, 19.15 u. Kevin Baltissen - Marijn Claessens 19.00 u. Ron Peters - Ward Stiphout ItJi7. hu.lt \,-,\lMl/l'tI

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2009 | | pagina 1