PROGRAMMA JERA'70 VAN 27 JAN. T/M 06 FEB. 2000 Donderdag 27 jan: Op Donders: Zwemmen. Aanvang 18.30u. Inlichtingen: Luc Janssen tel.541534 Zaterdag 29 jan: Discotheek v.d. jeugd v a. 14 jaar. Aanvang 20 OOu. Zondag 30 jan: Jera's Afternoon Cafe. Aanvang 16.00u. Donderdag 03 feb: Op Donders: Film maken. Aanvang 18.30u. Zaterdag 05 feb: Discotheek v.d. jeugd v a. 14 jaar. Aanvang 20 OOu. Zondag 06 feb: Jera's Afternoon Cafe. Aanvang 16.00u. - OP DONDERS: Donderdag gaan we zwemmen we vertrekken om 18.30u bij de Jera 70 en we worden om 20.OOu opgehaald bij Loohorst. We zijn dus rond 20.15u terug bij de Jera'70. - .IERAKAMP 2000: Zoals al bekend gaan we van 15 t/m 22 juli op Jerakamp, de locatie is nu ook bekend. We gaan namelijk naar de Blokhut van Jong Nederland in Liessel. Vrijdag 28 januari heeft dkt van Straaten avond- en nachtdienst tel. 588800 Zaterdag en zondag 29 en 30 jan. heeft dkt Keijzer weekenddienst tel. 541777 KBO THEMADAG "Veranderingen in Kerk en Samenleving Deze themadag die georganiseerd wordt door de Districten Horst-Maasdorpen en Venray van de KBO over: veranderingen in Kerk en Samenleving; (hebben wij 't wel goed gedaan 2) wordt gehouden op donderdag 24 februari a.s. in het "Gasthoes" te Horst. Aanvang- 10 00 uur. Ontvangst met koffie om 9.30 uur. Deze themadag is om 16^00 uur afgelopen. De kosten voor de lunch en consumpties bedragen voor leden f 17,50 en voor met-leden f -2 50. welkom Wel graag even aanmelden vóór 1 februari a.s. by dhr. Harne Fleurkens, tel. 541203. Dit in verband met de voorbereidingen voor de lunch. We wensen alle deelnemers een leerzame middag toe. KIENEN. Woensdag 2 februari a.s. kienen in gemeenschapshuis Smelehof*. Aanvang: 13.j0 uur. BASISSCHOOL "ST.0DA" OUDERRAAD Kindervakantiewerk 7 Dit jaar is er weer kindervakantiewerk voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 7. Een en ander vindt plaats van 3 t/m 7 juli a,s. Ook dit jaat zit de organisatie weer verlegen om (bege-)leiders. Daarom hierbij een oproep aan diegene die van 3 t/m 7 mee willen helpen om zich aan te melden als leider. Dit kan dan bij M.Flinsenberg, tel. (0478) 587560. DedoudIravondToorede ouders van de communicanten van groep 4 vindt plaats op dinsdag 29 februari a.s. Nadere gegevens volgen nog. 0pevraXg428 Januari a.s. is er open dag op het AOC, locatie Horst(VMBO), voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders. ofdinsdag^oensdag en donderdag 1,2 en 3 februari a.s. nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de CITO-Eindtoets. De uitslag van deze toets wordt eind februari verwacht. Vanuit het centraal informatie punt zijn op dit moment twee vrijwilligsters op cursus voor ouderenadviseurIne Classens voor Vredepeel en Maria Pouwels voor Ysselsteyn. Vanaf februari kunnen zei, ook in onze gemeenschap aan de slag. Alle °u<*er®n 65 kunnen gebruik maken van hun diensten, zoals de Wet Voorzieningen Gehandicapten het aanvragen van huursubsidie of bijzondere bijstand en e.v.t. problemen rond vervoer en wonen. Wacht u rustig af, u wordt trapsgewijze door middel van een brief benaderd door Synthese in samenwerking met gemeente.C.I.P. vrijwilligers. agrarische STUDIEGROEP AGRARISCHE VROUWEN De volgende bijeenkomst is op dinsdag Boerenbond met als onderwerk 't GUO. 1 febr. om 9.OOu boven bij de Zondaflsdlsn#t huisartsen sthoiiexc ond van cenuaa ilormaiie VtfOÜWfcN AGENDA

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2000 | | pagina 2