Bezoek minister Brinkhorst aan Ysselsteyn Beste inwoners van Ysselsteyn, De stuurgroep 'Ysselsteyn Leeft' is op 19 oktober jl. op bezoek geweest bij minister L.J. Brinkhorst van LNV (Landbouw Natuurbeheer en Visserij). Tijdens dit gesprek is gesproken over de mogelijke gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp Ysselsteyn als de nieuwe mestwet in 2003 van kracht wordt zoals nu voorgenomen. De minister heeft destijds positief gereageerd door toe te zeggen dat het pilotproject Ysselsteyn van start kon gaan. De stuurgroep 'Ysselsteyn Leeft' heeft vervolgens samen met een zevental themagroepen de laatste maanden zeer intensief gewerkt om inhoud te geven aan het pilotproject middels een rapport. In dit rapport staan een aantal concrete voorstellen, die de leefbaarheid van het dorp in de toekomst moeten waarborgen. Op 10 februari 2000 komt minister Brinkhorst om half 10 naar Ysselsteyn om dit rapport in ontvangst te nemen en een korte reactie daarop te geven. Het pilotproject is dorpsbreed opgezet en daarom is in het voortraject ook diverse malen een beroep gedaan op verenigingen, instanties en jullie, inwoners van Ysselsteyn. Omdat het organisatorisch bijna onmogelijk is om alle inwoners van Ysselsteyn aanwezig te laten zijn bij het gesprek met de minister op 10 februari willen wij u uitnodigen voor het volgende: Op woensdag 9februari a.s. om 20.00 uur nodigt de stuurgroep Ysselsteyn Leeft' u van harte uit voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, welke gehouden wordt in het gemeenschapshuis, worden (die zeven thema's die uitgewerkt zijn kort toegelicht. Voorts zal een medewerker van het ministerie van LNV de resultaten van de telefonische opiniepeiling, die begin december gehouden is, bekendmaken. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Kom op tijd, want we verwachten dat het druk wordt. Het bezoek van de minister op 10 februari kan door een afvaardiging van de Ysselsteynse inwoners bijgewoond worden. Middels onderstaand opgaveformulier kunt u zich hiervoor opgeven (max. 1 persoon per gezin). Indien u van de stuurgroep een brief retour ontvangt met een toegangsbewijs, bent u van harte welkom. U wordt slechts op vertoon van liet toegangsbewijs tot de zaal toegelaten. Graag heten wij u van harte welkom! Namens stuurgroep 'Ysselsteyn Leeft' Pastoor Jenniskens, Voorzitter Ja, ik wil de bijeenkomst op 10 februari 2000 graag bijwonen Naam: Adres: Postcode en woonplaats Dit formuliertje kunt u tot uiterlijk 28 januari2000 in de brievenbus doen bij de pastorie!!

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4