n a Redactie: üudJluuULiLKi 19 e jaargang no: 7 19 december 1980, Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag PAROCHIE .H. OPA week van 20-27- dec., 1980. 19.00 uur. Gestjrgt P v. Gerard us Go enen en Aleida Goenen- Spreeuwenberg. 8,30 uur H-.Pfc. uit, dankbaarheid t.e.v, 0-L. Vir. Al.tijdd. Bijstand v:oor verhoord gebed, 10.00 uur Maanddierst.. v.Marian v,Haperen, 11,30 uur N.M. v,Jacob Arts, 14,30 uur. BOETEVIERING voor. de kinderen v. dBasisschool. 19,00 uur H.M. voor. levende en overl. fam.v.Asten-Jansen. 8;00 uur. H.M. v. overl, fam. Vollenberg-Verhei jen, 19.00 uur. BOETEVIERING en H.M. t.i.v. de K.P.J. 's-Morgens geen H.Mis. 23.00 uur. NACHTMIS t.i.v. alle levende en overleden parochianen. Opgeluisterd door het Gemengd Kaor Donderdag: EERSTE KERSTDAG Vrijdag 10;00 uur H.M. voor Gonda Baghus(gemengd zangkoor). 11,30 uur jrgt.v.Gerr.it van Dijck (kinderkoor). TWEEDE KERSTDAG 9,00 uur H.M. voor Peter Johannes Philipsen. 10.00 uur. H.M. voor. Jan Jaspers. 19-00 uur H.M. v.Toon Marcellis nms de Carnavalsvereniging. Zaterdag MISDIENAARS (Opgelet Zaterdag 19.00- u.Willy Hendriks en Kare.1 Dekkers v.Elzakker en Jos Bovee. 10,00 u. Ko Flinsenberg 11,30 u. Rob Koonings en Roel Emo.nts Wilfried v.Dijk. NACHTMIS Ko Flinsenberg WEEKDAGEN FF Zondag 8.30 u. Jaost. en Francis v., d.Hoff. Peter Peeters en d.Hoff en P.Poeters en i'r.v en W« v.Dijk. ste Kerstdag 10,00 u. P.,Koonings en R.Emonts. 11.30 u., J.v.Elzakker en J.Bovee. 2 de Kerstdag 9.00 u. W.Hendriks en K.Dekkers 10,00 u. K. Flinsenberg en Fr, v.. d.Hoff. MEDEDELINGEN 1. 2, 3.. op woensdag 24 dec. en woensdag 31 dec. is er 's-morgens geen H.Mis. op zondag 28 dec, is cr s-middsgs orn 3 uur KERSTCONCERT in dc kerk. (vanwege de vele begrafenissen), behalve nog enkele maand int. en n die een intentie voor. een 4. Vorig jaar had ik teveel misintenties maar nu ben ik door do intenties heen stichtingen. Hopelijk zijn er nog vele H.Mis hebben,. Bij voorbaat, donk. Mag ik or nog even aan herinneren dat die met Kerstmis de H-.Communie thuis w door. te, geven met het juiste adres. als er zieken of bejaarden zijn illen ontvangen, dit don tijdig INLEVEREN COPY... volgende week: I.v.m. Kerstmis de komende week COPY in legeren UITERLIJK op MAANDAG 21 Dcc.- tot 4 uur n.m. Copy die later binnenkomt wordt die week niet,, meer geplaatst. VOLLEY.; A.s.maandag spelen we de competitiewedstrijd tegen V,C.Kassei. Ook de, niet., wedstrijd spelers zijn van harte welkom, Aanvang: 20.30 Uur. BEJAARDENVERENIGINGDenk aan Kerstviering maandag 22 december. 2 uur. H.Mis, kerk Oirlo. &;v>u geld en goede raad Y sseisteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1