fi Redactie: 19e jaargang no: e 19. oö 19.00 12 december 1980 Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag - - Zaterdag - 1900 •8,30 10. 00 11.30 19.00 8.00 8.00 8.00 19.45 14.30 uur uur uur. uur uur uur uur uur uur uur uur uur PAROCHIE H.ODA week van 13-20 december 1980 H.M„v.overl. Earn. Hubers-Loonen. H.M.v.Gonda Baghus. Maanddienst v.Toön Marcellis. Morion- v.Haperen nms. de familie-. H.M. v.. An toon Verhei jen. H.M.v.Martien Hendriks. H.M. tot. zekere intentie. H.M.v. -Nic, van Beers. H.M. t.ot intentie van het zorgenkind, H.M. uit, dankbaarheid b.g.v. het huwelijk van WiXme CL bessen-s en Peter Hendrix. BOETEVIERING'en "H.M.v.Marian v.Haperen nms.fam. gest.jrgt.v.Gerardus Coenen Spr.ee uwe nberg n Aleida Coenen- MISDIENAARSt Zaterdag 19.00 uur Poter Peeters en Wilfried v,.Dijk. Zondag 8.3.O uur Willy Hendriks en Karle Dekkers. 10,00 uur. Joost, v. Elzzakk.er en Jos Boveo. 11.30--uur Ko- Elinsenborg en Erancis v.d.Hoff WEEKDAGEN: Rob Koonings en Roel Emonts. MEDEDELINGEN 1.BOETEVIERINGEN zijn op vrijdag 19 dec., en dinsdag 23 deo, 1 s-avonds om'7'uur. Aansluitend is ör een H.Mis. 2. Gelegenheid tot persoonlijke.biechtMaandag 22 den. en dinsdag. 23 dec,, van 17-30. -18.30- uur., 3.', Naeiitmis is dit. jaar om 23.00 uur verzorgd door het gemengd koor .VIVACE. 4. Als. er zieken of bejaarden zijn die met Kerstmis niet naar de kerk kunnen komen en toch graag de H„Communie willen ontvangen dan komen we die graag thuis brengén op eerste Kerstdag tussen negen uur en half tien 's-morgens. Wilt U het dan o.u.b. tijdig laten weten iió 5. op EERSTE KERSTDAG "zijn de H.Missen om 10.00 uur verzorgd door het- koor.; om 11.30 uur verzorgd door het. kinderkoor. Op TWEEDE KERSTDAG zijn de H,Missen om 9.00 uur en 10.00 uur. 6. Zaterdag 13 en 20 dec. zijn er kerstbomen te koop op het kerkhof, tussen 2 en 4 uur. BEJAAR DENVERENIG INGMaandag a.s. 15 dec, is het weer kienen om half. Twee in 't Gemeenschapshuis. 'De kerstviering zal dit jaar gehouden worden in Oirlo. Deze zal beginnen met een H.Mis in de kerk om twee uur Daarna gaan we naar de zaal DE RUIF voor een gezellig samen zijn. of buren. GEMENGDKOQRWillen de dames van het gemengdkoor de Huwelijksmis komen zingen op vrijdag 19 dcc. om.half drie voor het bruidspaar Hendriks— Claessens. <Sga---^. gefd en goede read a V OOP VGr.VOCr. raoo-t i voor. ai 0h7.pl f vopgon. Ri Ironi/oo o ta Ysselsteyns Nieuwsblad 1 b

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1