I Redactie: 19 e jaargang no 5 december 1980. 5 PAROCHIE H.PDA week van 6 -15 december 1980 -Zaterdag Zondag 19.Q0 'uur- Maandag. - ~.T Dinsdag Mr ~~1itfAe;nsdag- "Donderdag,: 1 Vri j dag '"t t,-v Zaterdag. - 8,-50 10..00 11,-50 19.00 8.00 8, 00 8,. 00 uur unr_ unr uur uur u ur uur 19 <-00 uur-' 19„00 uur 1) 'H. 2> H» H, M H.M. Jrgt; ÏÏJSL v Hv'Mv ÏÏJ. H.M» v Spree H.M. v berg H.M„ v M. v., G.erard v»Br^o nms FanuLuycks. KL v.Antoon 'Verhei jen. v-. overl. fam.;Art's-Janssen. v.o ver 1f.3 raPeet e'r s-Gox. v.Gerrit Thoonev. -• - „o-ver.l.f am.Verge.ldt-Smeets'. .Lambert Go or en en echtgenote, uit dankbaarheid o Gerardus Goehen en Aleida Co epen- •uwenberg.^. overl.parochianen; Mevr.Goenen-Spreeuwen Loon Mar cellis- en Marian v. Haperen, overl.fam.Hnbars-Loonen. „.MISDIENAARSZaterdag 19-00 u..Eob Koonings en Roel Emonts. - Zondag: 8,50 uu peter Peters en Wllfr.ied v.Dijk,. 10.00 uur Willy ..Handriks en Karei Dekkers» 11.. 50 uur. Joost. v.-. El zakker en Jos Bovae, - WEEKDAGENKo Flinsenberg en Francis v. dHoff RABOBANK: JaarattentieEen dezer, dagen, zullen wij wederom huis-aan- 'huis de Rabobank-zakagenda bezorgen. Kalender.: Le.ve.ns is vanaf a.s» maandag o.p de bank:-verkrijgbaar de Rabobank-jaarkalende r. Vraag, er ev.en naar.-als II op de-bank komt. Voer de bedrijven hebben wij daar naast ook nog de beschikking over een maand kalend er waarop U veel kunt •schrijven. Deze is aangemaakt door Interpolis-verzekeringen.. JAARWISSELING: De kerstdagen vallen dit jaar zodanig dat er maar weinig 'werkdagen overblijven tussen-kerst en nieuwjaar. Doe daarom Uw bank zaken zoveel mogelijk in de komende 2 weken, zodat, op het eind van het -jaar een opeenhoping van werk kon worden voorkomen. Gaarne bij voorbaat onze welgemeende donk. WIELERVIERDAAGSE 1980 I)e Wielorvierdoogse 1980, welke wordt gehouoen ■t/m zaterdag.20 december komt in zicht. Daarom 7 DECEMBER a.s. de 'soneh. renners en cao. 11 00 uur v.m-. en wel in het GEMEENSCHAPSHUIS. ZONDAG 7 DEO. OM '11.00 UUR v..m» RENNERSVERGADERING IN van woensdag 17 dec... houden we op ZONDAG z,.g. RENNERSVERGADERING waarop wij allo kontoktpe.r- ..ooches uitnodigen» De vergadering zal beginnen, om aginm GEMEENSCHAPSHUIS L V.- B» Maandag 8 dec-, is er om 1-9.50 kienen in café. v.„.Dijk» •Mb-vr v»dBoogaard zal deze keer van hot bestuur aanwezig zijn. De' collecte. vo.or -arts. adoptiefkind die op de. feestavond gehouoen is, r\heeft.--320,opgebracht. Hiervoor hartelijk dank.. GESPREKSGROEP Agrarische Vrouwen' 1 De eerst volgende bijeenkomst zal op 19 nanuari 1981 zign Nadere informatie volgt». geld en gcede raad - Ysselsteyxis

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1