Redactie: UmJUUULUL 19 e jaargang no: 4 28 november 1980, Zondag - uur: u-ur uur. PAROCHIE-H„0DA week van 29 nov. - 6 de.c. 1980 ADVENT. •Zaterdag 19,0.0 uur l)Gest.jrgtv.Peter Winnen en Geertruida Winnen' Arts, 2)Jrgt.v.Godfrdus Puts. H.M. v.overl, fam, Sanders—Klauskens. Haandd.ie.nst v.Marian v,Haperen. H.M„ .v,.Toon Mar.callis nms.- Earn. Houben. uur:;E.Mr v.overl., fam.Haldens-Driessen. uur.:: HeM_-v,over.1. fam, Vollerberg-Verheïjen'. uur. Ma. and dienst. v.Mevr.G'oenen-Spreeuwe.nber.gé uur. H.M. v.Jacob Arts. EERSTE. VRIJDAG- v.d„MAAND 19-.00 uur: HJM. v*.Marian v-,Haperen nms de fam, Zaterdag' 19„00. uur 1) HIM.v. Gerard v,Bre.e nms fam.Luijcks. 2), H.M,. VeA.nto.on Verheijen. ■- 'Maandag; ......Dinsdag Woensdag, Donderdag; Vrijdag S.30" 10^.00 11 „.30 1900' .8.00 -8.0.0 8,00- en 'MISDIENAARSZaterdag 19.00 u. Ko Flinsenberg en Francis v.d.Hoff Zondag 8,30. u. Rob Koonings en Roel. Emonts. 10,00 u^.Peter Peeters v,Dijk11,30 u. WillybHendriks -en Karei Dekkers. v WEEKDAGENJoost v.Elzakker en Jos Bovee, Me.de.lingen: - a),Op. zaterdag 13 en 20 december zijn er kerstbomen te koop tussen' ...2 en 4:- uur. Er zullen dan enkele kerkmeesters aanwezig zijn op het. kerkhof. De prijs is vijf gulden. Op andere tijden even lcontakt op nemen met de pastoor: o£ met Piet. Arts., b)JDe gezinsbijdrage loopt; tot nu toe. he.el goed." Ik heb het volste, ver- trouwen dat we samen het weer klaarspelen om rond te kunnen komen als •we allemaal meedoen. IS UW BIJDRAGE ER AL BIJ? DANK Ui cQ.Zang tijdens weekendmissen. Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, (komend weekendzullen we enige, wijziging aanbrengen bij de volgorde van de. gezangen in de z;.g, lie.djes-missen in het. weekend, n.l, als- volgt: Het intredelie.d vervalt, (wel orgelspel), e.n o.ok de offerz.ang zal komen te, vervallen. De liturgische zanggroep he.ef.t gemeend om deze berde.: gezangen te. laten vallen omdat dan door de afwezigheid van een koer. de aandacht veelal op andere dingen gericht, is. (Het binnen komen bij de. intredezang en het offergeld gereed maken bij de offer zang) .Vo.orts zal het "Onze Vader" voortaan gebeden worden i.p.v. gezangen. RABOBANKDonderdag 4. dee. avondzitting i.p.v. 5 dec. RIHTERC.LUBZondag 3-0 nov. worden alle. ruiters, om kwar.t voor twee bij Ba.artmana verwacht v.oor do intocht- van Sint Nicolaas. geld en goede raad "-■v... eyns

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1