19 e jaargang no: 3 21 november 1980 FAROCHIE Hf 0DAWeek van 22-29 november 1980. 19.00 uur 1), jrgt.v. Mar.tien Smits en Anna Smits-Weijs. 2). H.M. v.alle levende en overleden van ons gemengd koor. "VIVACE". 8.30 uur: H.M. voor Ni© v. Beers./ 10.00 uur: H.M. voor Toon Franssen, 11.30 uur: Maand dienst v.Taon MarcelLlis, I9.OO uur. H.M. v., overl.fam. v,. d „Pas-Custers. - 8.00 uur IBM. voor Horrie Peelers. 8.00 uur H.M. v.d. overl. parochianen mevr.Goe.nen- Spr.eeuwenberg, Taon Marcellis en Marian v. Haperen, 8.00 uur H.M. v. overl. ouders Snieets-Janssen. 14.30 uur H.M. uit dankbaarheid '0gv. het huwelijk van Nellie Grienen en Jan Kleeven. 19«00 uur H.M. v. Martien Hendriks. 19,00 uur G©st. jrgt. v-Petor Winnen en Geertruida Arts en jrgt. v.Godfridus Puts. MISDIENAARSZoterdag 19.00 u. Joost v.Elzakker en Jos Boyee. Zondag 8.30 u. Ko Flinsenberg en Francis v.d.Hoff, 10.00 uur Roh Koonings en Roel Emonts11.30 u. Peter Peeters en Wilfried v.Dink-. WEEKDAGEN: Willy Hendriks en Karei Dekkers. MEDEDELINGEN a) CECILIAVIERING: zaterdag 22 november is het feest von Cecilia, de patrones van de zangers. Don 'zal ons gemengd koor Vivace de avon dmis opluisteren. En zondags om 10.00 uur zal ons kinderkoor- de. H.Mis verzorgen. b) GEZINSBIJDRAGE:De afgelopen dagen he,bt een nadere uiteenzetting over de financiële, situatie van de. kerk ontvangen. Degenen die de-ge zinsbijdrage 1980 nog niet deden, kunnen bij de administrateur. TiaQlen een nieuw bijdrege-zakje of. bankgiro verkrijgen als deze per. abuis, kwijt zijn gerookt. Tot nu toe is 27.000,aan ge- zinsbijdrogen 19.80 ontvangen. We. zijn dus over da hellt. Mogen w.e de. Uwe er 0.0k aan toevoegen! bij voorbaat van harte dank. hier voor,. KERSTCONCERT: Dit. jaar is het jaarlijkse. Kerstconcert (het' 12e in getal), onderwerp van discussie geweest. No. diverse, besprekingen en overleg tussen medewerkenden en organisatoren (Liturgische, zanggroep), is ten slotte. besloten: Het KERSTCONCERT., zal worden voortgezetmaar nie.t ep le Kerstdag, maar op ZONDAG 28 DECEMBER om 3«00 n.m. wederom in. de. kerk. De organisatoren en medewerkenden hopen dat door deze wijziging van de. uitvoeringsdog de belangstelling voor. dit KERSTCONCERT nog mag toenemen,' door dit op le Kerstdog soms toch als belastend voor de kerstviering i'n familiekring, werd ervaren. KERSTCONCERT 1980: ZONDAG 28 DECEMBER OM 3.00 UUR n.m. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag geld en 'goede raad Y sseisteyns ieuws 9*.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1