Redactie: 19e jaargang no: 2 ïlljó 14 november 1980. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag •PAROCHIE Ho 0DA Week van 15-22 november 1980. uur H,M. voor Toon Marce-llis nms.. de ruitarolub. uur H.M. voor Adrianus Jaspers. uur: Gest.Jrgt. v.Mart.Rubers en Gerar.da Hubers-Arts. uur Jrgt. v.Louis Ousters, uur H.M. v.over.l. fem. Arts-Jenniskens. uur Jrgt. v.Toon Franssen en Gertie, en Berrie, v. Hugten. uur H.M. v.overl. fam.. v.Vegchel-Verheijen. uur. H.M,. v. Wilhelmus Bollen en Hendrina de echt genote. uur H.M. v.Jac.q.Janssen. uur Jrgt. v.Martien Smits en Anna Smits-Weljs. 19.00 8.-" 19.00 8.00 8.00 MisdienaarsZaterdag 19.00 u. Willy Hendriks en Karei Dekkers. Zondag: 8.30 u. Joost v.Elzakker en Los Bovee, 10.00 u. Ko Flinsenberg en Francis v.d.Ho-ff, 11.30 u. Rob Koonings en Roel Emonts. Weekdagen: Peter Peeters en Wilfried v.Dijk. Mededelingen vanuit de Dorpsraadvergadering dd. 5 november 1980. 1. Bestemmingsplan buitengebied Venray: Vanaf. 19 november ligt de nieuwe kaart van he.t bestemmingsplan ter inzage op de RABO-bank. Op 26 november a.s. is er. in de Schouwburg te Venray een voorlichtingsavond over het bestemmingsplan en begin deeembar. a,s, zal er een "zitting" gehouden worden in Ysselsteyn waarin door enkele ambtenaren van de gemeente Venray alsnog een toelichting gege.ven v/ordt en eventuele, vragen zullen worden beantwoord- 2. 60-jarig bestaan Ysselsteyn: Voor de Dorpsraadsvergadering van 3 december a.s. zullen vanaf 20.30 u. alle verenigingsbesturen worden uitgenodigd opdat gezamenlijk plannen- gemaakt kunnen worden voor de festiviteiten in het kader van dit ge beuren. 3. De bewoners van de Buntweg, Peter Janssenweg en Kerkweg hebben ingestemd met het gemeentelijk voorstel inzake de aanleg van riolering voor deze straten. DODENHERDENKING DUITS KERKHOFA.a. zondag 16 november, zal op het Duitse, soldatenkerkhof de jaarlijkse plechtige dodenherdenking plaats vinden. Herdacht worden alle slachtoffers van de oorlog; de. gevallen soldaat; de, verzetstrijders; de slachtoffers van de koncentratiekampen en van de. bommen. Ook zal. het- gemengd koor van Ysselsteyn aan deze plerhtigheid deelnemen. Iedereen is daarbij van harte welkom. De plechtigheid begint om 11.00 uur. oeld en goede raad Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1