36 Redactie: J 19 e jaargang no: i. 7 november 1980. r Zaterdag Zondag', Mosnueg Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag PAROCHIE H.ODA Week van -8-15 november 1980. 19.00 uur Jrgt. voor Jon Seren. - 8.3'0 uur Maandd.v. Mevr.Coenen-Spreeuwenberg. 10.00 uur Gest.Jrgt, voor Simon Lammens. 11.30 uur Gest.Jrgt.v.Gerardüs Vullings en Hendrika Vullings Janssen. 19.ÖO uur H.M. voor overl. Fan. Custers-Claessen. 8.00 uur H.M. voor o'verl. ouders Vergeldt-3urgers. 8.00uurH.M. voor Jacob Arts. 8.00 uur Jrgt.v.Michel Jeurissen en Maria Jeurissen- Jonssen. -• 14.00 uur H.M,.- uit dankbaarheid b.g.y. het 25 jarig hüy/eligk .van "Dhr.en Maivr. CÏaessens-Hendriks. 19':00 uur' H.M. voor Marian v.Haperen nms. vriendinnen. 19.OO uur H.M. voor y.oon Marcellis nras. de ruiterclub. MisdienaarsZaterdag: 19.00 uur-Peter Peeters én Wilfried v.Dijk Zondag 8.30 uur Wl»lly. Hendriks en Karei Dekkers. -10.00 uur Joost v. Elzokker en Jos Bovoe11-.. 30 uur Kó PI in se nberg en Francis v.d.Hoff .-: Weekdagen: Rob Koonings en Roel Smontsa DEN KT U-'OOK AAS DE GEZINSBIJDRAGE I960 i i J 1 i KerstconcertLa-den van gemengd zangkoor en fanfare/drumband «ttentieJi In een bijeenkomst van de. Liturgische zanggroep werd beelotoa om dit jaar het Kerstconcert eens over te slaan! Nadat hierop van, diverse zijde folie reekties werden ontvangen, is thans, gemeend dat hierover- met ALLE betrokkenen eens van gedachten moet worden gewisseld en daarna-een definitief besluip genomen. Bij d-qze worden;, daarom aLLE. leden van de'fanfare druRibrl." en gemengd zangkoor'.,alsmede ouders van kinderkoor en overige belangstellende uitgenodigd voor een ver ga coring op KDAG 9 noveaber s om 11.00 uur v.m. in het GENEER- SOH/iPSHUIS-s Mogen we vertrouwen dat iedereen zoveel mogelijk, aan wezig zal zijn. We zullen trachten de vergadering binnen een uur te beëindigen, zodat U indien nodig tijdig weer thuis kunt zijn om b.v. 'en voor te bereiden. - middaget Büsisschoc-l-Oud er vereniging SchoolbusDe komende week gaat de schoolbus weer rijden. Do school tijden zijn dan als volgt: 's-morgens ongewijzigd. 1 s-tiiddags van 13.00 uur - 15.15 uur. Ouderavondmaandag 17 nov. a.s. Gemengdkoor Willen de~3omes v.d. 14 november om 2 uur geuengekoor de H.Nis komen zingen op vrijdag voer het 25 jarig huwelijk van Cloossons-Hendriks geld en goede raad v. Y sseisteyns Nieuwsblad m

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1