ffi a Redactie: ie e jaargang no: geld en goede raad 31 oktober 1980. 53 PAROCHIE Hp OPAWeek van 1 tot 8 november 1980. Zaterdag Zondag: ALLERHEILIGEN 9o00 uur: H.Mis 19.»00 uur: HoMis ALLERZIELEN 8.30 uur: H-s-Mis' 10.00 11 c 30 1 5.00 uur uur uur uur v. Gonda Baghus. v. Frans Horrevoets* v. Petronella Cox - de Lauw. v. alle overleden parochianen, ter genezing van een zieke. Maandag:" Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag 1 9 o00 1 9 o00 19.00 H.Mis H.Mis ALLERZIELENHERDENKING met processie naar het kerkhof. uur uur uur uur uur uur H.Mis v Jrgto v. H.Mis v Maandd. H.Mis v, Jrgto v, overl. farm Mulders - Maessen. overl. fam. Wisipans - Droessen. overl. fam. Wismans - Droessen - Gooren. v. Toon Frnassen. Antoon Verheojen. Jan Eeren. MISDIENAARSZaterdag: 19.00 uur: Rob Koonings en Roel Emonts. Zondag: 8.30 uur: Peter Peeters en Wilfried van Dijk. 10.00 uur: Willy Hendriks en Karei Dekkers. 11.30 uur Joost v. Elzakker en Jos Bovee. Weekdagen: Ko Flinsenberg en Francis v.d. Hoff. DORPSRAAD Hier dij nodigen wij U uit tot hot bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad, welke gehouden wordt op woensdag, 5 november a.s. in Zaal Roelanzia, aanvang 20.00 uur. - - AGENDA: 1Opening. 2. Notulen van de vergadering d.d. 1 - 10 - 1980. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Bespreking konsept Beleidsplan Gezondheidszorg. 5. Vrije diskussie over de herdenking van het 60-jarig bestaan van Ysselsteyn in 1981. 6. Vaststelling van de roakties op het Streekplan. 7. Rondvraag en sluiting. OUDERVERENIGING VOOR HET ZORGENKIND; OPBRENGST KOLLEKTE. De kollekte welke gehouden is voor de oudervereniging voor het zorgenkind heeft het mooie bedrag opgeleverd van 1701,88. Voor uw gulle bijdrage onze hartelijke dank, welke ook uitgaat naar onze medewerksters voor hun volle inzet bii de huis aan huis kollekte. WffMdag 5 november is de demonstratie: Kip en ei, voor de eerste srooD. die zich hiervoor opgegeven hebben. Aanvang om 19.30 uur in do cafe' van het Gemeen schapshuis. Voor-de tweede groe&, is de demonstratie op 12 novemberzelfde tijd en plaats. In de maand november zal Mevr. Stevens-Sitsen, tel. 628 do zieke loden m no-t ziekenhuis- bezoeken. 8 o 00 8.00 8 o 00 Ysselsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1