Redactie: i8 e jaargang no: f 24 oktober 1980 Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag Zaterdag: Zondag 1 9 o 00 uur 8*30 uur: 10o00 uur: 1130 uur 19.00 uur: PAROCHIE HoOPAWeek van 25 oktober tot 2 november» v* het welslagen in nieuwe betrekking* t«e„Vo de H* Gerardus nms. de leden van de L.V.B. Vo Marian v. Haperen nms* vriendinnen* voor bijz. intentie. Vo Louis Arts, Jacoba Arts-Gielen en Harriê en Jacob 8.00 uur: 8.00 uur: 8.00 uur: 1900 uur: ALLERHEILIGEN 9o00 uur: HoMis I 9*00 uur: II* Mis ALLERZIELEN 8*30 uur: HoMis 10o0Ó uur: HoMis II *30 uur: HLMis v. Gerardus Coenen en Aleida Coenen - Spreeuwenberg. Vo Marian v* Haperen nms* de fam. v. Nic, v. Beers, v. levenden en overl* fam* Peeters-Vullings t*gv. reünie* Vo Gonda Baghus» v. Prans Horrevoets* v. Petronella. Cox - de Lauw. v. alle overléden parochianen* ter genezing van een zieke* 1 500 uurALLERZIELENHERDENKING met processie naar het kerkhof» MISDIENAARSZaterdag: 19*00 uur: Ko Plinsenberg en Prancis v.d. Hoff. Zondag: 8*30 uur: Rob Koonings en Roel Emonts. 10*00 uur: Peter Peeters en Wil- fried v. Dijk* 11»30 uur: Willy Hendriks en Karei Dekkers* Weekdagen Joost v* Elzaklcer en Jos Bovee* MEDEDELINGEN: Zaterdag 1 nov* is hot Allerheiligen* Daarom is er fs morgens om 9 uur oen H.Mis en ?s avond s om 7 uur* Omdat Allerzielen nu op zondag wordt gevierd is nu ook de Allerzielenherdenking op zondagmiddag om 3 uur.(Dus niet Allerheiligen zoals vroeger, dat altijd op zondag werd gevierd). WIELERZESDAAGSE De renners, caoches, kontaktpersonen en medewerkers van de Wieler- zesdaagse 1979 zijn uitgenodigd voor do slotvergadering/c*q. startvergadering wielerzesdaagse 1980, welke wordt gehouden op HEDEN, vrijdag 24 oktober, om 8.30 u n.ro. in het GEMEENSCHAPSHUIS» Gaarne zien wij alle genodigden aanwezig en mocht iemand vergeten zijn bij de persoonlijke uitnodigheden dan is zij/hij vanaf deze plaats nog van harte uitgenodigd en welkom* Het komitd Wielerz^sdaagse Ysselsteyn STUDIECLUB VARKENSP0KKERS Op woensdag 29 oktober openingsvergadering seizoen !80 - f81 om 20*30 uur in Zaal Roelanzia:^ Afmelden (verplicht! kunt U bij: Prans Gommers, Steegse Peolweg 100, tol. 04780 - 87846* Toon Claessens, Veulensewaterweg 23, tel* 258* Nieuwe leden kunnen dan ook komen* Het Bestuur* RABOBANK Boekjes van TELEBING0 2 met kaarten voor alle avonden zign vanaf maandag 27 oktober a*s., zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij de RABOBANK geld en goede raad H*Mis HoMis HoMis HoMis HoMis Art So HoMis HoMis HoMis HoMis Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1