Redactie: ie e jaargang no: 51 swKisx T8rvoor 8n "iii: u toch «raa® tootakt MINI! 17 oktober 1980. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag: 19-00 8. 30 10.00 11 .30 1 9 oOO 80OO 8.00 8 o 00 1 9.00 19-00 uur uur: uur: uur uur: uur uur: uur: uur: uur: PAR 0 CHI E Ho OPA - Week van 18 tot 25 oktober 1980 H.Mis Vo Jeanne v.d. Berg - Swinkels. 'H.Mis t.e.v. fanio Arts - Heidens. Jrgto v. Peter Johannes Philipsen. Gest, jrgt„ v. Josephina Lemrnens - Smits. H.Mis v. Gerardus Vergeldt en Maria Burgers. H.Mis v. Martien Hendriks. Maand do v. Mevr. Co.enen - Spreeuvvenberg H.Mis v. overl.. fam. Bos - Janssen. H.Mis v. overl. "faüa. Litjens - Pleurkens. H.Mis vooi' welslagen in nieuwe werkkring. SDILNAARS Zaterdag: 19.00 uur: 'jè^st v.^Elzakker en Jos Bovee. Zondag: 8.30 uur: Ko Plinsenberg en-FrancisTv.d. Hoff. 10.00 uur: Rob Koonings en Roel Dmonts. 11.30 uur: Peter Peeters "en .Wilfried v. Dijk. Weekdagen; Willy Hendriks en Karei Dekkers. MEDEDELINGEN 1. Zaterdag 1 november is het ALLERHEILIGEN en ALLERZIELEN is op,zondag 2 novembwr een onderzoek is gebleken dat een grote meerderheid van de mensen de feesten eer direkt na elkaar willen hebben en' niet verplaatst naar de zondag erna, rVS llturgi.sch 00k betor da*r fleze büid<> feesten zeer nauw met elkaar verbonden zijn; Zij vieren beide de voortgang van het leven over de dood heen. Op zondagmiddag is er dan ook de ALLER ZIELEN-HERDENKING. In aansluiting hierop zou ik een dringend verzoek tot iedereen willen richten om er zoveel mogelijk voor to zorgen dat op 1 november alle grafzerken weer zo goed verzorgd zijn als vorig jaar. Voor \de paden wordj> gezorgd dat ze er ook goed ^uitzien. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 2, CECILIA-AVOND voor de zangers, dirigenten, organisten, kerkbestuur en koliek- tanten (met ev. echtgenoten) is op zaterdag 22 november in het Gemeenschapshuis, VO°r ZANGKOOR is op 12 december in zaal Bos. MEDEDELING VANUIT DE DORPSRAAD ptt DONDERDAG 23 OKTOBER WORDT DOOR HET KOMITË RECRE ATIESPORT EN POOLING RECRBATIBSPORTLEIDERSSTERSVENRAY EEN GROTE 60 mtaktmigdag-i£eorganiseerd,. Doze middag is bedoeld voor alle ouder wordende menu^ Iedereen wordt de gelegenheid geboden deze dag tïïl^~iVnTTT<5iI^rr voetballen, deel te nemen aan groepsspelen enz, enz... Ook zijn er spelen om uw geheugen te testen. Er is voor elk wat wils. Ook degenen die minder goed ter been c.nders gehandicapt. In de spelen zjjn rustige momenten ingebouwd voor kof- op obouwd in de sporthal "De Wetteling". Om de ton om 14 nn f 1,50 entroc Per persoon. De spelen star- te zito tlf n Y„! ön in groepjes' hereon wordt verzocht, op tijd aanwezig op mot de bej,.,.rdenvereniging in uw woonplaats of met het Open Bejaarden Werk Bergweg 4, Vcnray. Tel. 04?,80 - 82996, J WGrK' fie en thee enz.. Dit alles is x onkosten wat te verminderen, vragen geld en goede raad Y sselsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1