<0 Redactie: Jlm e jaargang no 18 10 oktober 1980 50 Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag Zaterdag I 900 0.30 10.00 II .30 1 900 0.00 0.00 0.00 1 900 1 900 uur uur uur uur uur uur PAROCHIE H.ODA. Week van 11 tot 10 oktober 1900. 1. Gest. jrgt. v. Peter Johannes van Dijck. 2. H.Mis voor Marian van Haperen nms. vriendinnen Jrgt. v. Maria Thijssen - Direks. Gost. jrgt. v. Pierre en Harrie Janssen. Bost. jrgt. v» Andreas Philipsen. H.Mis v Gonda ghus uur uur uur uur H.Mis voor overl, parochianen: J.Eeren, Toon Franssen, Mevr Coenen-Spreeuwenberg, Toon Marcellis en Marian van Haperen. H.Mis t.e.Vo 0oL. Vrouw v.dc Rozenkrans. H.Mis v. overl. fam. Bos - Janssen. E.Mis v. Antoen Verheden. H.Mis v. Jeanne v.d. Berg - Swinkels. ^ISj2IBNnriRSZaterdag: 19»00 uur: Willy Hendriks en Karei Lekkers. Zondag8»30 uur: Joost v. Slzakker en Jos Dovee. 10.00 uur: Ko Elinsenberg en Franèis v.d. Hoff. 11.30 uur: Rob Koonings en Roel Emonts. Weekdagen: Poter Peeters en Wilfried van Dijk. POSTAGENTSCHAP ysselsteyn ^oais bekend zal zijn is het Postagentschap Ysselsteyn vanaf 1 april vqn dit jaar gevestigd in Supermarkt J.v.Gassel. Nadat enkele maanden in een tijdelijke hoek van de Supermarkt dit postagentschap was gehuisvest, kon de afgelopen week een definitieve accomodatie in gebruik worden genomen. Hopelijk kunt U alle postzaken nu in Ysselsteyn weer op een adequate manier ver richten. In Supermarkt v. Gassel is voor het postagentschap ook eon aparte tele foonverbinding aanwezig, te weten: 04705 - 790. zodat U voor P.T.T.-zaken niet meer het telefoonnummer van de Supermarkt hoeft te bellen, maar rechtstreeks no. 790. Tenslotto nog even de openstellingstijden maandag: 's namiddags van 13.00 - 17.00 uur. dinsdags t/ra donderdag: 0.30 - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur. vrijdags: 0.3') uur - 12.00 uur on 13.00 uur tot 19.00 uur. •zaterdags gesloten, ondanks het feit dat de winkel open is, NATIONALE KOLLEKTE GEESTELIJK GEHANDIKAPTEH1 3 t/m 10 november 1 900 De gezamelijke ouderverenigingen houden weer hun jaarlijkse landelijke kollokte in bovengenoemde week. Stel de kolloktanten niet teleur en geef door UW bijdrage aan ons als ouderver eniging de mogelijkheid om ook de ouders van bovengenoemde kinderen eon s wat rust en ontspanning te laten genieten. Dit kunnen wij doen door organisatie kinderkampen, kinderdagtochten, kinder weekends enz. Wees gul, geef vrij Maak onze kinderen blije geid en goede raad va ••••■Mill nil. likl

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1