(O Ui V Redactie: 18 e jaargang no: 49 3 oktober 19Ö0e Zaterdag Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag: Vrijdag Zaterdag: PAROCHIE HoOPAo Week 19o00 uur: H*Mis v, Maria Smeets-Dinghso dochter Elisabeth en Theo van 4 tot 11 oktober 1900,. v0 Soest-Swinkels, overl. ouders 8*38 uur: 1000 uur 11o 30 uur 1 9 o 0'uur 8.00 $tur: 8,00 uur: 19-30 uur; 8o00 uur: 19 o 00 uur 1900 uur Antoon v0 Asten» V» Marian v. Haperen» Petrus Janssen en Anna Janssen-Smeets» Maandd H.Mis 1 2 overleden familie en H0 van Lipzig» Vc Toon Pranssen, Jacob Arts- alle moeders LoV.13- v. Toon Marcellisc overlo fam. Swinkels - Claessens» Gest- jrgtp v. Petor Johannes v„ Dljcko H-Mis Vo Marian v* Haperen nms» vriendinnen v MISDIENAARS: Zaterdag: 19.00 uur: Peter Peoters en Wilfried v. Dijk. Zondag: 8.30 uur: Willy Hendriks en Karei Dekkers. 10.00 uur: Joost v. El zak ker en Jos Bovee. 11.30 uur': Ko Plinsenberg en Francis v.d. Hoff. Weekdagen: Rob Koonings en Roel Èmonts. HUISARTS IN YSSELSTSYN Met ingang van maandag 6 oktober a.s. starten wij met de huisartsenpraktijk, in Yssclstéyn. R.A. Keijzer L.A.M. Keijzer-'Bors- Van Leurdenweg 10. Ysselsteyn. Telefoon 04705 - 777 Spreekuur dagelijks van 8.30 - 9.30' uur en volgens afspraak. NATIONALE KOLLBKTE OUDERVERENIGING GEESTELIJK GBHANDICAPTE KINDEREN Denkt U eraan in de week van 13 t/m 18 oktober a.s. RABOBANK. De oktoberspaaraktie begint dit jaar op maandag 13 oktober, en wel t/m 24 oktober... In de spaarweken ontvangen de spaarders een leuke attentie. FANFARE-DRUMBAND "DE PEELKLAKK" Het optreden van do fanfare op zondag 5 okto ber in Zeilberg, gaat wegens onvoorziene- omstandigheden NIET door. VOLLEY lie eerste -competitie wedstrijd bij Tupos in Baarlo werd door ons gewonnen met 3 - 2. De eerstvolgende wedstrijd is op 19 okt. a.s. in Ysselstoyn tegen Aspargos uit GrubbenvorstWillen diegenen die nog niet betaald hebben, denken aan do bijdrage a 25,- voor dit jaar» geld en goede raad Jrgto v Maanddo HoM.is v H*Mis v MaandcL HcMis v K»Mis v

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1