i sse Redactie: jïm e jaargang no: T U 10 26 september 1900 40 PAROCÏD Zaterdag Zondag ■g Ho OPA, Week van 27 sept* - 4 oktober Maandag Pinsdag 2 Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: .19»00 uur; H.Mis v. Gsrardus, Maria, Win an Jan Spreeuwenbe rg 0.30 uur; H.Mis voor Mie. van Beers. 10.00 uur: C-est. jrgt. v. Petrus Claessens, Mechtilda Claessens- van Megenen dochter Maria.. 11.30 uur: 1) H.Mis voor Siem lemmens, Fien Lemmens-Smits en Els lemmens - Parteis. 2) H.Mis v. Gerardus v.d.' Munckhof 19.00 uur: H.Mis t.e.v. Ge.rardus en O.L. Vr. v. Altijdd, Bijstand. 0.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid t.s.v. O.L.Vr. v. Altijdd. Bijstand 0.00 uur: Goot. H.Mis v. Godridus Vermeulen en Gertruda J.ontjens. G.00 uur: H.Mis v. Harrie Peeters. 14.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. het huwelijk" van Toon van Haperen en Nellie Claessens. - EERSTE -VRIJDAG VAN DE MAAND. 19.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. reünie fam. Arts. 19.00 uur: H.Mis v. Maria v. Soest - Swinkols-, overl. ouders Sraets- Dinghsen Elisabeth en Theo. MISDIENAARS Zaterdag: 19.00 uur: Rob Koonings en Roel Emonts Zondag: 8.30 uur:- Petor Peeters on Wi If ried v. Dijk. 10.00 uur Kar§1 Dekkers. 11.30 uur: Joost v. Elzakkor en J Willy Hendriks on os Bovc-o MEDJDELING: Achter in de kerk ligt de nieuwe Algemene Missiokalenden. ffij kost zes guloen en dat gold komt ten goede aan do missionarissenHot is een zeer mooie kalender waarvan de platen bijbelse taferelen zijn, geschilderd door een kunstenaar u_c Bali. Wij bevelen de kalender graag aan. EINDE ZOMERTIJD Voor wat de klok betreft zullen we dit weekend afscheid nemen van de zomer, want in do nacht van zaterdag 27 sejbt. op zondag 20 sept. wordt de klok 1 uur terug gezet. Denkt U hieraan als U zaterdag naar bed gaat. Omdat vele klokken hot terugzetten niet zo graag hebben, kunt U ze ook een uur stil laten staan. De zomer tijd is dan voorbij, maar hopelijk krijgen we nog vele mooie herfstdagen. DORPSRAAD Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van cie openbare vergadering van eo dorpsraad, welke gehouden zal worden op woensdag 1 oktober a.s., aanvang 20.00 uur in zaal, Roelanzia. AGENDA 1e Opening, 2o Notulen van de vergadering dodo 3 sept, j.l. 3o Mededelingen en ingekomen stukken0 4o Eerste kennismaking met het huisartsenechtpaar Keyzer-Borso 5 o Bespreking nota "Indikaibie woning-behoefte tot 1995" 6—. Enquete "Dorpsverfraaiing" 7 Opzet inspraakavonden Streekplan O* Rondvraag en sluiting geld en goede raad li: p 1 ii mi i 1 ia o i i t» - i w w o rl .11.. 1. n

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1