Redactie: e jaargang no 19 september 1980 47. Yt.R0CHIE Ho01 Zaterdag: 14«30 uur )Ao V/eek van 20 d ank ba arhei d Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag: 19.00 8.30 10.00 11 .30 I 9 „.00 0.00 8.00 8.00 II .00 19.00 uur 19.00 uur tot 27 september» b.g.v. het huwelijk van Anita en Jan Verstegene uur uur uur: uur uur: uur: uur: uur: uur: H.Mis uit van Gassel K.Mis Vo Petrus Johannes Rongen. H.oMis vóór Jacob Arts. Jrgt. .v. o ver 1 o fam. Mae ss en-Mans en 'zóón Sjaak. HoMis voor Jeanne v.d'. Berg-Smits. H.Mi:s. voor- Marti en, Hendriks. HoMis v. èverl. fam. Wisnians - Lroessen - Góóren. Maandd. v„ Mevr. -Coenen - Spreeuwenberg. H.Mis voor föm. Dos - Janssen. P. H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. het huwelijk van Maria Pouwels en Jan Bennebroek. -■ H.Mis voor Röinier Swinkels en Anna 'Sv/inkels- Verschuren en iUitonetta en Jo Swinkels. H.Mis voor Gerardus, Maria Wim. en Jan Spreeuwenberg. MISDIENAARSZaterdag: 19.00 uur": Ko Flinsenbërg en Francis v.d. Hoff. - - Zondag: 8.30 uur: Rob Koonings en Roel Empnts. 10.00 uur: Wilfried van Dijk. 11.30 uur: Willy. Hendriks en Karei Dekkers. Weekdagen: Joost v„ Elzakker en Jos Dovee. Pq ter Peetors en MEDEDELINGU zult binnenkort merken dat er weer een kruisweg in de kerk han^.t Deze stond" al jaren op zolder. We hebben die nu wat,, laten -veranderen zodat ze de kerk weer zal verfraaien, en dat die ook af en toe gebeden wordt. Ook komt er nog een mooi vaandel te Rhangen, dat Pastoor Janssen van de parochie heeft gekregen toen hij 25 jaar priester was. Het werd tot voor kort gebruikt bij processies. MEDEDELIN GEN VAN DE DORPSRAAD 1. Op maandag 22, en dinsdag 23 sept. a-s- zal wegens rioleringswèrkzaamheclen het gedeelte van do Ysselstoynseweg, tussen de Jan Poolsweg en de van Montfortstraatvoor het verkeer worden" afgesloten. De bus route wordt gedurende deze 2 dagen omgeleid over de Jan Poèlsweg,. Pater Tulp- str .at oil Litsenbergweg;, Ge haltepaal zal worden geplaatst op de hoek Litsen- bergweg-Ysselsteynseweg. 2. Op ZONDAG 21 SEPTEMBER a.s. organiseert het comité Recreatiesport Venray de 1e "KERKDORPEN FIETSTOCHT 1980". Een fietstocht, die wordt uitgezet over ca. 75 km. - van kerkdorp naar kerkdorp- af te leggen over één dag» U kunt hier met het hele gezin in verenigingsverbanddan wel helemaal in uw eentje aan deelne men. Onervaren of ervc?«ron rijders, dat maakt bij..deze aktiviteit niets uit. Daarom MEEDOEN aan deze kerkdorpen fietstocht. INSCHRIJVEN EN START: 10.00 uur.- 12.uur OP IEDER-KERKDORP. De -startplaatsen en routes zullen nog nader bekend gemaakt worden. (Duur: TO.00 -.ca» 16.00 uur: KOSTEN: Kinderen tot 14 jaar: 1 Volwassenen: ƒ3,-. IEDERE DEELNEMER ONTVANGT EÉN LEUKE HERINNERING! 3. I.v.m. de "Kijk- en demonstratiedag" o.p Vliegveld "De Poel'? morgen zaterdag 20 september, zijn diverse wegen in en rond Ysselsteyn afgesloten. Zie hiervoor de week- en dagbladen. 1 geld en goede raad o f

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1