k e Redactie: e jaargang no: 1° 5 september 1900» 45 Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag 19.00 uur: a. 3.0 10.00 11 .30 1 9 o 00 8.00 8.00 uur: uur uur: uur: uur: uur: uur: uur: Zaterdag: 19.00 uur: PAROCHIE K.. OPA. Week tem 6 'tot 13 september. H.Mis v. ovdrl. fait. v. Well-Thoone en Gèst. H.Mis v. alle overl. leden v, S.Vo Ysselsteyn. Cesto. jrgt^ v. Johannes Hub. Geurts en Maria Geurts-Schreven. Jrgtè"; v. NiCo v. Beers en Jrgt. v. Bert Derks. Jrgto v. Maria v. Soest - Swinkels. H.Mis v. /uit o on Verhei jen.. Ho Mis v. overl-u fam. .Rongen - Verhallen ■Jrgto vChristiaan Gijabers. Maandd. v. Marian v, Haperen. ./H.Mis v, Maria v. So-est-ySwinkels, overl. ouders Srnets - Dings, dochter Elisabeth en Theo. H.Mis v. GerardMaria Wim en Jan Spreeuwenberg. MISDIENAARSZaterdag:...19o00 uur; Willy Hendriks en Karei Dekkers. Zondag: 8.30 uur: Joost v. Elzakker en Jos Bovee. 10.00 uur: Ko Plinsenberg en Francis v.d. iïoff. - 11.30 uur: Rob Koonings on Roel Emonts. Weekdagen: Peter Peeters en Wilfried v. Dijk MEDEDELING De opbrengst van de MIVA- kollekte was weer geweldig. U hebt samen -weer 2100,..bijeengebracht. Namens de paters v. Mcijel en Peters heel hartelijk dank. KOLLEKTE KANKERDESTRIJDIN ac s o zaterdag en zondag is er aan de kerk kollekte voor het Koningin Wilhelminafonds40 van de kankerpatiënten geneest, 200 verschillende onderzoeken zijn in behandeling, welke gemiddeld 4mjaar duren. Hier is geld voor nodig. Het onderzoek móet doorgaan. Kankerbestrijding: JE MAG ER NIET OMHEEN. BEJAARDENVERENIGING Dinsdag a.Sc 9 september kienen we weer. Aanvang half twee in het gemeenschapshuis. RUITERCLUB Op het afgelopen zondag gehouden Bondsconcours te Sevenum behaalde ons viertal een eervolle 8e prijs. BoC.Y. Het wedstrijdprogramma op 12 september a.s. van de onderlinge kompetitie gaat niet door. Dit i.v.m. een wedstrijd van X3.C.Y tegen O.G.O. die avond Deze wedstrijden worden verschoven naar een latere datum. o geld en goede raad 8o 00 19.00 u- Ysselsteyns Nieuwsblad rr

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1