J 1 Redactie: liuS 18 e jaargang no: IwtSF 29 augustus 1900* 44 Zaterdag: Zondag Maandag: Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: ARQCHIE HoQDA.r Week van 30 .augustus tot 6 september» 19.00 uur: H„Mis v,Marian v» Haperen nms» de buurt# 3..30 uur: Hest. HoMis v» Godfridus Vermeulen en Gertruda Jentjens 10.00 uur: Jrgto v» Gerardus Janssen» 11 «30 uur: Maanddo v, Toon Franssen» 19o00 uur: Weokd* v» Marian v» Haperen. Cc00 uur: II. Mis y-? Mevr» Swinkels - Heiligers» O»00 uur; Maandd. v» Nic» v» Beers# v 8»00 uur: HoMis voor bijz. intentie» EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND-# - 14*00 uur: HoMis uit dankbaarheid t.g.v. het huwelijk van 0 Lucy de Weert en André Joosten. 19*00 uurt.a) K.Mis v» Marian v. Haperen nmso-de buurt» b )H*Mis uit dankbaarheid voor de fam» Pouwels- Vousten. 19*00 uur: a) fcHoMis voor overl. fam# v» We'll - Thoone. b) HoMis voor alle overleden leden van S.V. Ysseïstoyn. MISDIENAARS Zaterdag:- 19.00 uur: Peter Pee tors en Wilfried van Dijk. Zondag: 8-30 uur: V/i'lly Hendriks en Karei Deckers. 10.00 uur: Joost v* Elzakker en Jos Bovee» 1130- uur: Ko Flinsenberg en Francis vcd» Hoff Weekdagen: Rob Koonings en Roel Emonts. MEDEDELINGEN - 1o WILT U a.Uob. denken aan de extra MIVA-kollekte! 2 o Met ingang van 1 september moeten wij de prijs van de offerkaarsen verhogen tot 50 cent, anders wordt het een verliespost en dat kan toch niet do bedoeling zijn* 3Er hebben zich reeds drie kandidaten opgegeven om de lezingen en de voorboden te willen doen in de weekends. Wie volgen er nog? De Opbrengst van de kollekto van het ZIEKENTRIDlUUM is geweest 382,10. Allen hartelijk dank» - GEMENGD KOOR 11 VIVACE" Willen ae dames van het Gemengd koor de huwelijksmis komen zingen op vrijdag 5 september om 2 uur voor het bruidspaar Joosten- de Weert» BEJAARDEN VEREN I GIN G ,r n n voor ae aeelnemers aan co gym en aans lessen is de va kantie weer ten einde. Woensdag a»s. 3 september, zullen we weer beginnen om 2 uur n.rn» met de gym, en daarna het dansen» Do gym in de Gymzaal, en het dansen in Zaal Roelanzia» Mochten er nog leden zijn die interesse hebben om één of beide lessen te vol ;en9 zo zijn altijd zeer welkom e Oil L-<*» v - geld en goede raad T>

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1