i m 3) urr Redactie: UüCojLiiuuuucs e jaargang no: 22 augustus 1980. 10 PASOCHIE HOPAWeek van 23 tot 30 augustus Zaterdag Zondag: 19.00 uur: Gc30 uur: 10.00 uur: 1 1 0 30 uur Maandag19 00 uur Dinsdag: Woensdag Donderdag: Vrijdag Zaterdag: 8.00 uur 0.00 uur 8.00 uur 19-00 uur 19 -00 uur H.Mis voor Jan Sproeuwenberg. H.Mis voor Antoon ©ouwels en overlèüan echtgenotes. H.Mis voor Martinus Bos en Johanna Bos - v.d. Heuvel. a)'H.Mis voor Wilhelmus Bollen en hendrina de echtgenote b) H.Mis voor overl. ouders Claessons - van Megen en dochter Maria. H.Mis voor Gerardus v.d. Munckhof en Wilhelmus Bollen en Hendrina de echtgenote Weekdo voor Marian Van Haperen. - Maandd. v. Toon Marcellis. Manndd. v. Mevr. Coenen - Sproeuwenberg. H.Mis v. overl. fam. Camps. HoMis voor Marian van Haperen nms. de buurt. MISDIENAARS(voorlopige lijst): Zaterdag: 19-00 uur: Rob Koonings on Joost v. Elzakker. Zondag: 10.00 uur: Ko Flinsenberg en Francais v.d. Hoff. 11.30 uur: Wilfried van Dijk en Peter Peeters. MEDEDELING: Het volgende weekend van 30/31 augustus is er een extra kollekto voor de MIVA: de Missio Verkeersmiddelen Aktie. U weet dat een vervoermiddel in de tegenwoordige tijd heel belangrijk is, en geen overbodige luxe. Zeker is het een noodzakelijk iets voor onze missionarissen die heel uitgestrekte ge bieden van soms meer dan 500 km. moeten helpen. Ik wil U daarom nu alvast deze kollekte aanbevelen. Help onze missionarissen letterlijk en figuurlijk voor uit! Om de gemeenschap zelf meer te betrekken bij de Eucharistieviering zou ik graag een 20-tal dames en heren (ook jongeren) willen vra.,en of zij bereid zijn in het weekend tijdens de H.Missen de lezingen en de voorboden te bidden. Gedacht wordt aan zaterdagavond en zondags om tien uur en half twaa.ïf. Elke keer twee personen. Willen diegenen die hiervoor voelen even kontakt met mij opnemen. Maandag 25 augustus is pastoor Janssen jarig!I TONEELVEREMDING CRESENDO" SSwlingavondDoor een fout in de administratie van heé bowlingcentrum, is de oorspronkelijke daturn van 12 september, veranderd in vrijdag 17 oktober. Opgave bij Jo Koonings, tel. 366. - geld en goede raad Ysselsieyns Nieuwsblad 1M-~ iTfi -■ I I r*L-Ttr~iimnninm—t—iii- -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1