Redactie: to e jaargang no: 8 augustus 1980. 41 PAROCHIE H.ODA. Zaterdag: Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: I 9o00 8 o 30 10.00 II .30 19.00 8.00 uur uur uur uur uur uur H.Mis H. Mis Gest c Gest o H.Mis H.Mis Mevr o Week van 9 tot 16 augustus 1980# Marian van Haperen nms. de buurt. Toon Marcellis nms. de kaartclub. Vo Louis Janssen en Anna Janssen-Heiligers v. overl. faiüo Philipsen - Groetelaers. fain. Pouwels - Muizers. parochianen: Jan Eeren, Toon Pranssen, en. Marian v. jrgt. 3" rgt Vo overl. 8.00 uur: 8.00 uur: PEEST VM 1 900 üur Zaterdag: 19.00 uur MEDEDELING Van 13 dan weer vervangen. v. overl. Coenen-Spreeuwenberg,-Toon Marcellis van Haperen. H.Mis v. Gerardus v.d. Munckhoff. H.Mis v. overl. fam. Arts - Jenniskens.. MARIA HEMELVAART. H.Mis. t-a-e.v. 0 nms. de buurt. Jrgt. Vo Maria Verhoeven en jrgt. v tot 24 augustus ben ik op vakantie. Pater De Hosson zal me augustus viert Pater de Hosson zijn 40-jarig Priester- Lc Vrouw -en H.Mis voor Marian van Haperen Piet Verheijeh p. r> feest. Dan is er geen avondmis' (maandag), m daarna zijn feest in de' familiekring in het klooster groot feest van maken, morgens om 8 te Dourne. uur. Hij viert Hij wil er geen Maandag 11 augustus is er'om 20.00. uur kienen in café van Dijk. Mevr. Jen- .iskens-Poels zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn. Voor de reis naar Wittem op 2 sept. rum. kunt U zich nog tot 20 aug. opgeven, bij mevr. Jenniskens-Poels weofkursus kunt U zich nog tot 15 aug. opgeven bij Mevr. Michels- IJ.N.B. van verleden week. Dezoek Passiespelen 13*30 uur met een bus vanaf het kerkplein. De of in de bus uitgereikt. De onkosten hiervan zijn 17,50. Degene die in bezit zijn van een 65-f pas geliève deze mee te brengen, op vertoon hiervan aan de kassa krijgt U 2,50 terug. Kursus: Aanleg en onderhoud- van uw tuin: Deze kursus wordt gegeven door dhr. Zoegers uit Merselo, op de volgen de donderdagen van 20.00 u. - Ê2e00 uur: 4-11-25 sopt. en 2-9 oktober. Êr kunnen 15 personen deelnemen. De volgende-onderwerpen worden in deze kursus zpal behandeld aanleg en onderhoud van gazon en border, het snoeien van heester enz. Opgave voor deze kursus zo speedig mogelijk bij Mevr. Michels - Huys, tel. 563. tel. 260. Voor de Huys, tel. 563. Meer hierover zie op 17 augustus We vertrekken om plaatsbewijzen worden thuisbezorgd OPEN SCHOOL Zoals reeds eerder m Y.N.B. vermeld is, starten er in Noord-West Limburg weer 11 Open school groepen van--15 personen*..Open School geeft naast de vakgerichte lessen ook de mogelijkheid...om zijn algemene kennis te verruimen door b.v. bezig te zijn met verschillende onderwerpen waar men in het dagelijks leven ^ee te maken krijgt. Open School is bedoeld voor mannen en vrouwen die na de lagere school geen vervolgonderwijs gehad hebben. Het z.gc tweede kans onderwijs. Degene die tel. 563. hierover meer wil weten kan informatie krijgen bij Mevr. Michels-Huys, geld en goede raad Vo S

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1