II s Von A OkJ Redactie: UDui jaarg ang no: 10 e 1 augus" 40 augustus T980. Zaterdag-: Zondag: Maandag: Dinsdag Woensdag: Donderdag Vrijdag:' Zaterdag: 19.00 uur: 8o30 uur: TOo00 uur: 11 30 uur 1 9 00 uur 8 c. 00-uur: 8 o 00 uut: -8.00 uur: 19 o 00 uur: 1 9o00' uur: PARQCHIB Ho OPA* Week van 2 tot 9 augustus,. H.Mis Vc Toon Marcellis nras. de buurte H.Mis Vo fam. Camps. Gest0 jrgto.Vo C-erardus Vergeldt en Maria Vergeldt-Burger? Jrgto Vc. Lomis--Arts en H-Mis v. Jacoba Arts-Gielen en Harrie en Jacob Arts. Jrgt. v. Marinus v. Dijck. Weekdo v. Marian van Haperen. H.Mis v. Martien Hendriks. H.Mis v« Wilhelmus Bollen.en Hendrina de echtgenote. H.Mis Vo Antoon Verheijen. H.Mis v. Marian v. Haperen nns. de buurt. L y-,p- In de maand augustus zal Mevr. Arts-Tacken, tol. 04932-369» de zieke- leden in het ziekenhuis bezoeken. Op dinsdag 2 september gaan we weer naar Wit'tem* (n.m. Hierna thuis, nemers N.a.v. Vertrek om 13.00 uur. Bij aankomst in Wittem is er een H.Mis' bij. de Paters, gezamelijke koffietafel bij de fa. Schmetz. Om ca. 19.00 uur zijn we weer Onkosten koffietafel 7»--« Buskosten zijn afhankelijk van hét aantal deel- Opgavè "tót 20 augustus bij Mevr. Jenniskens tel. .260. de enquette-uitslag voor de samenstelling van het nieuwe jaarprogramma 1980-1981, starten we eind september kursus weven( In deze" kursus komen kleine"- stukken aan de orde, het verwerken van een patroon, kralen enz. Hiet op een groot weefgetouw. De kuisis wordt gegeven door Mevr. de Bruyn uit Venray, op dinsdag middag van 13*30 u. - 15*30 uur. Het zijn 10 lessen en welke om de 14 dagen plaats vinden, dit icv.in. het werk wat er thuis aan gedaan moet worden. Tijdens de school vakanties zijn er geen lessen. Er kunnen 15 personen deelnemen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan kan er evteen 2de kursus gegeven worden, eveneens op de'dinsdag, zelfde tijd. •Onkosten zijn bij een volle kuBUs ca. 5,50 per les, of 55,- voor-de hele kursus, de materiaal kosten zijn hier niet bij inbegrepen,- Opgave tot 15 augustus bij Mevr. Michels, tel. 563. ZANGKOOR "VIVACE" L Willen de leden van het koor eraan denken dat de repetitie weer begint op donderdag 7 augustus cm 8 uur n.rn. Zijn er nog dames of heren in Ysselsteyn, die ons koor willen versterken; U bent van harte welkom, en als U het van plan bent, doe het dan direkt i.v.nu het winterprogramma.- Het Bestuur. B.C.Y. Wegens vakanties kan het wedstrijdprogramma van de Biljartclub Ysselsteyn niet bekend zijn voor 8 augustus Het Bestuur. RUITERCLUB Concours te Wellerlooi: DreseourbZ 11: Jan Philipsen met Nicolon de 1ste prijs o Springen Tabel A: Raymond v, Asten met Rabgar de 1ste prijs. Springen Zwaar: M.vuAsten met Linda de 7de prijs. gefd en goede raad elsteyns Nieuwsblad T A 1 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1