A 0C I Redactie: IM ie e jaargang no: 39 25 juli 1980. P Zaterdag Zondag: Maandag Dinsdag: V/oensdag: Donderdag: Vrijdag Zaterdag: 'AR0CRI5 -Ho QDA. Week van 26- juli tot 2 augustus 1980, 19-00 uur: Weekdo vB'Toon Marcellis. 8.30 uur: KoMis v, „Toon Marcellis nms. de kaartclub. 10.00 uur: H.Mis v. -Jan Spreeuwenberg. 11.30 uur: Jrgtc v. Gerardus Deters en Maria Deters-Teunissen 19-00 uur: Jrgt. v, Martinus Wismans. 8.00 uur: Hdis v. Martinus Bos en Johanna Bos-v„d„Heuvel, en veer ovorlvi'ouders Verheijen-v.d. Oever. 8.00 uur: Maandd. v. Mevr. Coenen-Spreeuwenberg. 8.00 uur: Maandd. v. Toon Franssene EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND. 19-00 uur: a) H.Mis uit dankbaarheid b')' Weekd. v. Marian van Haperen. 19-00 uur: H.Mis voor Toon Marcellis nms. de'buurt. BE JAARDEN VERENIGING- Maandag 28 juli a.s« kienen-we weer'om half twee n.m. ih het Gemeenschapshuis. Bij deze kunnen we U tevens riedodelen dat het bezoek aan de Passiespelen op zon dag 17 augustus doorgang zal vinden. Nadere.gegevens hierover'volgen t.z.t. in het :y„NcB. -- - Maandag 28 juli is er om 20.00 uur kienen in cafemv. Dijk. Mevr. Michels Huy.s zal namens het -bestuur 'aanwezig zijn. Het bezoek aan de Passiespelen in Tege- len op 17 augustus gaat door, samen met 'de bejaardenvereniging. Vertrektijd e.d. hoort U t.z.t JËRA r70c Jeugdgebouw "De Koel" Mogen vrij nogmaals jullie aandacht vragen voor "DOE-DAG" op 17 augustus. Als j e wat kunt brengen, doe dan mee. B.v. gitaar, accordeon, toneelschetsjes, pop-groep enz. enz. IEDEREEN kan mee doen, jong of oud; alleen of met meerdere personen in een duet of meermans optreden. Geef je vóór 2 augustus a.s. op bij Grad Arts, Kc-rkweg 12. TENNISVERENIGING Op maandag 18 augustus starten we weer met cie tennisles voor beginners en gevorderden. Wie hiervoor interesse heeft, kan zich opgeven bij Mevr. Peeters, tel. 352. geld en goede raad Y sselsteyns Nieuwsblad E

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1