Redactie: I)® .DGDÜgDOD fe Êj- 18e jaargang no:38 18 juli 1980 c PAROCHIE HoOPA. Week van 19 t/m 26 juli» ZATERDAG: 19=00 uur: HcMis voor a) overl, fam van Dijck-Driessen b) Marian van Haperen ZONDAG: 8»30 uur: H.Mis voot H.v.Lipzig 10.00 uur: Weekdienst voor Toon Marcellis. 11o30 uur: H.Mis voor een overledene. MAANDAG: 19.00 uur: H.Mis voor a) overl. fam Bos-Janssen b) Marian van Haperen. 8.00 uur: H.Mis voor "bijzondere intentie. WOENSDAG: 8.00 uur: Maanddienst voor Toon Marcellis. DONDERDAG8.00 uur: H.Mis voor Frans Korrevoets. vRIJDaG: 19=00 uur: Maanddienst voor Nico van Beers. ZATERDAG: 19.00 uur: Weekdienst voor Toon Marcellis. Mededeling: Bij het typen van dit nummer van Y.N.B. vernamen wij het overlijden als gevolg van een tragisch ongeval van onze dorps- genote Marian van Haperen,, Op dit tijdstip was evenwel nog niet be kend wanneer de begrafenis zou plaats vinden. Mogen wij de zangers van het kerkkoor vragen om even in de krant te kijken wanneer de be- grafenis^ zal zijn om dan zoveel mogelijk deze dienst mee te vieren, danwel hieromtrent navraag te doen op do pastorie. JPonyclupde Welshruiters"DINSDAG 22 juli is er weer kienen om de kas an de ponyclub te spekken. Wij hopen dat ook TJ van de partij bent. 2 aanvang is om 20„00 uur. Het concours Horst, hetwelk door de weersom- ^standigheden niet kon doorgaan is verschoven naar 20 ,juli.(a.s. zondag). HBS Ons genoegen"Selektiewedstrijden 2e-zestal. Na onderling overleg is besloten om de resterende 2 wedstrijden t.w. 22 juli en 5 aug, elk d dagen op te schuiven naar resp. 24 juli en 7 augustus. Op deze dagen W0 schieten i.v.m, het weer. Bij goed weer beginnen we om I9.30 uur, bij slecht weer om 20.00 uur. jL0_M E R A V 0 N D C 0 N 0 E R T DOOR FANFARE DE PEELKLANK asMAANDAG21 JULI zal de fanfare aan alle inwoners van Ysselsteyn en de zich in of rond Ysselsteyn bevindende vakantiegangers, een GRATIS iOPULaIR MUZIEKAAL PORGRAMMA aanbieden, en wel van 19=30 tot 22.00 uur Bij goed weer wordt dit concert gehouden in de "tuin" langs de schietbaan nabij het GEMEENSCHAPSHUIS en bij minder goede weersomstandigheden zal ait in de zaal van het Gemeenschapshuis worden gehouden. gemeend om i,p.v„ een laatste repetitie vóór de vakantie dit ZOMERAVONDCONCERT aan U te kunnen aanbieden. IEDEREEN, jong en oud, is van harte welkom» Komt U ook, dan wordt het zeker gezellig IIiI geld er. goede raad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1