Redactie: 18 e jaargang no: 37 op het aardsasnet 11 juli 1980. PA R 0 C KIE1N_0 DA^ Week van 12 tot 19 juli 1980 Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis voor Piet Willems. Zondag: 8.30 uur: H.Mis voor Antóon Janssen en Maria Janssen - Winnen en voor Anna Noy - Janssen en Drika Vullings - Janssen. 10,00 uur: H.Mis v. Antoon 'Verheijen. - 11.30 uur: Weekd0 v. Toon Marcellis. <aandag19.00 uur: H.Mis v.. overl. fam. Mulders-Maessen. inscag. 8.00 uur: Gest, jrgt. v. Peter Johannes v. Lipzig en Elisabeth Hermina v. lipzig-Verhoeven, woensdag: 8.00 uur: H.Mis v. Wilhelmus Spreèuwenberg. Donderdag: 8-00 uur: H.Mis v. overl. fam.Pleurkens - Zanders, vrojdag14,30 uur: H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. het huwelijk van Ans'Claes- sens-sn Jan Oomen. uur: H.Mis v. Martinus Bos en Johanna Bos - v.d. Heuvel. Zaterdag. 19.00 ito! v. overl. fam. y, lüjck: - Brieseen. MEDEDELINGEN VAN DE DORPSRAAD 1De vestiging van een huisarts in Ysselsteyn is definitief rond. in Voerenï^r??hN8Tr ?'A' ,Ke^ZQT en L-A»M- Keyzer-Bors, momenteel woonachtig m Vperendacl (Zuig Limburg) zal zich vestigen op Van Beurdenweg 10 en is voornemens hun praktijk per 1. oktober a.s. te starten. De gemeente^ heeft de toezegging gedaan, een gesprek te organiseren met LIMAgas, DEJAARDEN VERENIGING ho+ Maandag a.s. 14 juli is het weer kienen om half twee in not Gemeenschapshuis. JERA 'gp DQE-DAG Po0-daA; °P zondag 17 augustus willen we graag een echte Sf^FEErEbEnem VCi°r J°nSsen °Ud' Dit kan echtGr alleen als degenen tIL r N meedoen en daarom willen we iedereen jong eu oud) die IisTS kan brengen op die dag vragen om mee te doen. neït™ PiGn° °f °reelzang met gitaar, accordeon, fanfare-instru- Jc kmt ;;::1SChfSf voordracht, pop-groep, enz. enk alJeen °Ptr,eden of met meerdere personen. DOd i.'.Ee met DQE-DAG 17 augustus en GEEP JE OP BIJ GRAP ARTS voor 2 augustus geld en goede raad Y sselsteyns Qj Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1