m Redactie: ns no: 36 ƒ1 18 4 juli"1980. Zaterdag: Zondag: 19.00 8.30 10.00 uur uur: uur: Maandag: .11 .30 8.00 uur: uur: Dinsdag Woensdag: Donderdag: 8.00 8.00 8.00 uur: uur: uur: Vrijdag 19.00 uur: Zaterdag 19.00 uur: PAROCHIE H.ODA. Week van 5 tot 12 juli 1 980.o Martinus Strijbosch en weekd* v. A. Marcellis. fam. Philipsen - Cremers. Henricus v. Lipzig en Catharina v. Lipzig- v. Lipzig - Wilmsen. Jrgt* H.Mis Vo over-1 Gesto jrgt. v. Geurts en Maria Gesto. jygto Vo Johanna Maria Wismans - v. Veg'hel. Jrgto v... Gerard en Willy Puts en voor Godfried en Nico H.Mis Vo Toon Marcellis nms, de bejaarden. H.Mis Vo Toon Marcellis H.Mis. v'o pverl. parochianen J.Eeren, Toon Franssen, Mevr. Coenen-Spre.euwenberg en. Toon Marcellis. c H.Mis.,yv Gerardus v,c\;. =Munckhoff en Wilhelmus Bollen en Hendrina de echtgenote, *-¥. H.Mis Vo Piet Willems. r MISDIENAARS: In de vakantie is het erg moeilijk om misdienaars te'krijgen*-Willen - degenen die wel thuis zijn even kontakt opnemen op de pastorie om te zien welke H.Mis ze kunnen dienen? Ook oud misdienaars zijn daA welkom! - MEDEDBLINGEN1 Op maandag met de kermis is. 'er T s morgens een H.Mis om acht uur ioPoVo ?s avonds. 2o Op zondag 6 juli is de laatste gezongen Hoogmis voor de vakantie. Dan zijn er enkele weken in het weekend alleen gelezen HcMisseiu Er wordt in juli en augustus ook niet gepreekt. Maar als vrijwilligers zijn die in' een v.d, zondagse H.Missen de diensten op willen luisteren met muziek of zang dan stellen wij dat op prijs. Neem dan even kontakt op met de pastoor of met Toon Tielen. 3. Op 13 juli ga ik voor een dag of tien op .vakantie. In die tijd komt pater de Hos- son mij vervangen, en kan dus alles'*'gewoon doorgaan. 4. -lï wens iedereen heel prettige kermisdagen en een heel fijne vakantie! DORPSRAAI) YSSELSTEYN, KERMIS 3-6-7-8 juli 1980:' De kermis te Ysselsteyn begint op zaterdag 5 juli om 16.00 en duurt tot dinsdagavond 8 juli om 24.00 uur. Op het kermisterrein qp het Lovinckplein worden de volgende attrakties geplaatst: I. AUTOSCOOTER.- 2. BABYSPORT (Kindermolen) 3. SCHIETSALON. 4. ZWEEFMOLEN. 6. BUSSENSPORT 7. BALC0-R0T0R. 8. NOUGAT-SUIKERKRAAM 5.LIJNTREKSPEL. 9. SUIKERSPIN. 10. VISKRAAM o exploitanten mogen de attrakties vroeger openen dan hieronder vermeld, maar op volgende tijdstippen moeten zij wel open zijn: op zaterdag om 17-00 uur; De de op In de zondag om 13.00 uur; op maandag om 16.00 uur; op dinsdag om 16.00 uur. het algemeen zijn de -exploitanten niot gebondén aan een vastgesteld tarief, maar ritprijs voor de babysport en de zweefmolen mag niet hoger zijn dan 50 cent. Voor de autoscooter gelden de volgende tarieven per 2-pers*-wagen: 1 rit voor 4 ritten voor 35- 7 ritten voor 5,-, 15 ritten voor 10.-, RABOBANK Sluiting met de kermis: Om ook ons gelegenheid te geven tot kermisvieren zal or mot de kermis een beperkte openstelling zijn on wel ALLEEN op MAAN DAGMORGEN van 9 tot 12 30 uur. Op maandagmiddag on dinsdag de gehele dag is de bank GESLOTEN. Wij wensen U prettige kermisdagen. geld en goede raad V. Y sseïsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1