ledactie: "fen jüGj 3 18 e jaargang no: 35 27 juni 1980'. PAROCHIE He OPAo Week van 28 juni tot 5 juli. Zaterdag: Zondag: Maandag Dinsdag: 19.00 uur: 8c30 uur: 10.00 uur: 11 c 30 uur: 19.00 uur: 8.00 uur: 14"00 uur: Jrgt o H,Mis H.Mis H.Mis Ii.Mis v, Vo V. V. uur uur 8.00 19.00 - 8.00- uurr 13.30 uur Woensdag: Donderdag: Vrijdag: EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND. Huberdina Swinkels-Heiligers. Jan Spreeuwenberg. Nic. Ve BeerSo overl. fam-8" Rosmeulen-v. Meer. Gonda Baghus Maandd. v. Toon Pranssen. - H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. het 50-jarig huwelijk van dhr. en mevr. Tennissen-Gerrits H.Mis Vo Jaoob Arts. H.Mis v. over1o fam. Teunissen - Gerrits. H.Mis v. Wilhelmus Spreouwenberg. H.Mis b,g*v. het huwelijk van Annie Geurts en Gerrit Jeuken. Zaterdag: uur uur: uur He-Mis b.g.v* het huwelijk van Wiel Derks en Gerrie Hemmens Mis v. Toon Marcellis nms. de buurt.. 'Martinus Strijbosch en Weekd. v. Toon Marcellis. MISDIENAARS: Zaterdag; 19,00 uurs Willy Hendriks en Richard Juwett. Zondag: 8.30 uur: John Miohwls en Rob Koonings. 10.00 uur: Francis v.d# Hoff en Ko Plinsenberg. 11.30 uur: Peter Peeiers. Weekdagen: Joost v. Elzakker en Wilfried v. cDijk. DORPSRAAD^ Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de dorpsraad, welke gehouden zal worden op woensdag Z juli a.s. aanvang 2$ *00 uur in zaal Roelanzia0 1Opening. 2. Notulen van de vergadering d.do 4 juni j.l. 3o Mededelingen. 4. Taakverdeling binnen Dorpsraad/Instelling van werkgroepen. 5 Rondvraag en sluiting. AGENDA: GEMENGD K00uIInC.«, willen ge dames van het gemengd koor de H.Mis komen zingen op dinsdag 1 juli om 2 uur voor het 50-jarig huwelijk van Teunissen-Gerrits en op donderdag 3 juli om half twee voor -het bruidspaar Jeuken-Geurts. RUITERCLUB -gitslag concours te Velden: Dressuur Z 2:.Jan Philipsen met Nicolom 3e prijs. Springen zwaar: M.v.Asten met Linda een 4de prijs. Springen B: E.v.Asten met Polo een 7e prijs. Jacht springen: M.v„Asten met Linda een 4de prijs. ondag 29 juni zal onze vereniging deelnemen aan het concours te Vierlingsbèek. Dit werd twee weken geleden verkeerd vermeld. VJ geld en goede raad Vo 14*00 19*00 1 9*00 jrgöo v V'.'X

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1