Redactie: UDGUÜ D< w wms ié e jaargang no: 34 20 juni 1980. Zaterdag: Zondag Maandag: Dinsdag Woensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: PAROCHIE Hy OPA. 1 9 o 00 uur Week van 21 11 ,30 19.00 E o Mis 'ai t dankbaarhei d wee kd, v. 'ioon Mar cellis uur; HcMis voor Gonda Baghusr tot 28 juni 1980o Claess'ens - Maessen eh uur uur :.uur uur-r uur uur -uur: 14c30 uur: 19.00 19.00 uur: uur EuMis voor Jeann'è v-cQl Berg - Swinkels. Gest,' Jrgtr'-vP' Eetlus van Well en- overl. fam. H.Mis v. Jacob Arts en overl. fam. en H..Mis uit dankbaarheidV. V. HoMis voor overl.farj* Fleurkens - 'Zanderst r H.Mis v. Gerardus Coenen en Aleida Coonen - Spreeuwenberg H.Mis v* Nic., van B.eerso - H.Mis U3:t dankbaarheid t0g,v? het huwelijk van Annemi.e. Spreeuwenberg en Mart de Wit 1LMis uit dankbaarheid .het huwelijk van Gerda Mulders en Gerard v* Staveren, Weekdn v. Toon Marcellis, Jrgt< v.' Hubercüna- Swinkels - Heiligers. MisdienaarsZaterdag 9 e 00 uttï -Joost v-0 El zakker en Wilfried v, Dijk Zondag: 8.30 uur; Willy Hendriks er Richard Juwett, 10.00 uur: John Michels en Rob Koonings. VI. 30 uur: Francis v.ch Ho ff en Ko Flinsenberg. Weekdagen: Peter Peeiers, GEMENGD KOOR "VIVACE" V billen de dames van het gemengd koor de huwelijksmis komen zingen op donderdag 2 6 juni om 2 uur voor het bruidspaar de Wit-Spreeuwen- berg en op vrijdag 27 juni om half drie voor het - bruidspaar van Staveren-Mulders. WAO/AAW. KONTAKTGROEt* VENRAY E*0o pe WGO/aaw-ers in Ysselsteyn maken wjj attent op-het-' onderstaandeIedere, maandagmiddag, van 2 tot 5 uur bijeenkomst in "Den Hoender", wijkgebouw Noord-WestUrsulastraat 2svenray. Opzet van deze'middagen is gezelligheid d.m.Vo verschillende gezelschapsspelen en andere zaken, praat uurtje wao ervaringen te vertellen, al naar gelang de behoefte. Kom ook eri duik eens uit die sleur en isolement. Zondag 15 juni j.i* werd' de Interkringsportdag gehouden voor Noord en Midden Limburg te Weert5 Hier werd onze afdeling voor het 3e jaar Limburgs kam pioen met de muziekuitoefeningen in het A-klassement. Tevens- behaalden we de 1e prijs voor discipline. Persoonlijke prijzen werden behaald door Car la Derikx: 2e pr. kogelstoten en 3e pr, hoogspringen. Anny Geurts: 2e pr, hoogspringen en 3e pr, verspringen, Marlet v. Well; 2e pr. 400 m. Liny Claessens: 1e pr. 4.00 rru Ria de Wit: 3e prf 80 rn. sprint. Dames allen van harte gefeliciteerd met deze prijzen en verdei' nog voel sukses op hot Int. kring voetbaltoernooi, dat gehouden wordt op zondag 9 august u* UUVi Jg&$P »*5tes gefd en goede raad 8.30 10c00 8o00 8.00 8.00 14.00 K oPaJ-L •y-*—«.It O o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1