L Redactie: Ulo ie e jaargang no 6 juni 1980. 32 Zaterdag: Zondag 19.00 uur: H.Mis SAKRKMENTSBAG 8„30 uur: H.Mis PAROCHIE H.ODA* Week van 7 tot 14 juni 1980. Petronella. van Well - Thoone. Maandag Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag Zaterdag: 10,00 uur: 1130 uur: 19.00 uur: 8.00 uur: 8.00 uur: 8o00 uur: 1430- uur Vo overl* par.: Jan Eeren, Coenen - Spreeuwenberg. v. overl. fame.Bos- Janssen, voor Jacob Arts* v* overlo fam. Wismand - Droessen - v. Piet Willemstt v. H. v. Lipzig. v. Martiön Hnndriks. t.g.v. het huwelijk van Nelly Geurts Gooren. 19.00 14.30 uur: uur: 19*00 uur Toon Franssen.,en Mevr. He Mis H.Mis H.Mis H.Mis H.Mis H.Mis H.Mis Kooien. H«"Mis"'V. ;Antoon Verheijen. H.Mis uitdankbaarheid t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Toon van Ooi en Nolda Althuizen. Ho Mis v r. Jan Éeren. en Gerard MISDIENAARSZaterdag: 19*00 uur: Francis v.d.Hoff en Ko Flinsenberg. Zondag: 8.30 uur: Rob v. Ass en Peter Peeters. 10.00 uur:Joost v. Elzakker en Wilfrièd v. Dijk. 11.30 uur: Willy Hendriks en Richard Juwett. Weekdagen: John Michels en Rob Koonings* MEDEDELING: Zondag 8 juni a.s* id het SAKR&MENTSDAG. Na de Hoogmiss-is er uit stelling van'het Allerheiligste' en een korte sakramentshulde. KURSUSNSAMEN AFSLANKEN GROENE KRUIS VENRAY Door verantwoorde voedingsgewoon ten leert U gezonder te eten en daarbij overgewicht te verliezen. Deze kursus staat onder leiding van een deskundig diëtist en bevoegde docenten. Een kursus bestaat uit: - 1 kennismakingsbijeenkomst a - 8 lessen van een diëtist over voeding en dieet. -- - 5 praktische vocdingsles3en door een huishoudlerares. - 3 lessen beter bewegen door een gymdocent. De kursus begint half augustus. Voor verdere informatie kunt U zich wenden tot de wijkverpleegkundige, tel. 04780 - 81269. S.v.p. opgeven vóór 15 juli 1980. TENNISVERENIGING YSSEL5TEYN -De vereniging is van plan een onderlinge tennis- kompetitie te organiseren. Dames enhheren in een aparte indeling. Alle senior-leden namen hieraan deel, diegene die geen interesse hierin hebben kunnen zich afmelden bij W.Willems, tel. 393 en bij Mevr. RoSchepers, tel. 506. De afmelding geldt tot 18 juni, niet afmelden houdt automatische plaatsing in. Over het hoe en wanneer te spelen, komt te zijner tijd een bericht in het Y.N.B. tCQCi geld en goede raad Vo Ysselsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1