*ST Redactie: ia e jaargang no: 31 30 raei 1980. PAROCHIE H.ODA. Week van 31 mei tot 7 juni 1980. - v ZaterSag Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag? Donderdag 'Vüjdag: Zaterdag 1 9v00. 8.00 •8 «00 '8.00 uur uur: uur uur: uur: uur uur: uur: uur: uur: H*Mis v. Peter Johannes Philipsen. HcMis v. Gonda Baghus. \Jrgt. Va. Jacob Theodoor Plinsenberg en overl. vader H.Mls,v. Mevr. Swi-pkele-Hailigers. H.Mis v. Jan Spreeuwenberg. Jrgt.-.v^ Prans.. Horrevoets. - 0, HcMis v. overl* fam. Custers - Claessen. HA Mis uit dankbaarheid.1-'* EERSTE VRIJDAG VAR -DE MAAND. -• H.Mis voor Wilhelmus Spreeuwenberg. - HcMis v. Petronella van Well - Thoone. Misdienaars.. Zaterdag: 19ó00 uur: John Michels en Rob Koonings'. Zondag: 8 „30 uur: Prancis v. d. Hoff en Ko Plinsenberg. 10.00 uur:. Rob v. Ass en Peter Pëeterso 11*30 uur: Joost v„ 'Elzakker en Wilfried v, Dijk.. Weekdagen: Willy^Hendriks^en^Richard^Juwett^^. MEDEDELING: Vrijdag a*s» is het de., eerste vrijdag van-de maand, dé/'maand.,^an het H.ïïart. V/e hopen dat er dan veel parochianen naar de H-;Mis...kunnen komen. w- De opbrengst voor' onze missionarissen op vakantie was 1250,-; een heel; mooi bedrag, waarvoor onze missionarissen U heel dankbaar zullen zijn* j DORPSRAAD nodigen wij U uit voor het bijwonen van de openbare dorpsraad vergadering welke gehouden zal -worden op woensdag 4 juni 1980. Aanvang. 20.00 uur in zaal Roelanzia. Agenda: r 1 -.Opening. -• 2. Notulen. •- 3o Mededelingen. - 4o Samenstelling dagelijks bestuur. 5. Diskussie over - Inspraaknota Vonray -• - Reglement Dorpsraden - - - Participatie dorps- wijkraden. 6. Diskussie beleidslijnen gemeente Venray. 7o Behandeling "Nota Autochtoniteit" i.v.m. vergadering op 23 - 6 - '80 mot de gemeente. Dit is van belang bij het verkrijgen van eén bouwkavel c.q. toewij zing van een woning- op de kerkdorpen. 8. Verslag dorpsradenoverleg te Venray. o.a. normering bij he$ vaststellen van de nieuwe huur). 9o Rondvraag. :"T H0B0S. "ONS GENOEGEN" Za&e-rdag en zondag a.s. worden op dè banen ..van St. Sebas- tiaan de persoonlijke distriktskampioens'chappen geschoten. De wedstrijd gaat over 50 pijlen. Zorg_. dat U op de U bekende dag en aanvangstijd aanwezig bent. BEJAARDENVERSNIGIN G Haandag a-,.s. 2 juni"kienen we' weer om half-twee n.m. in het vww •!!;.T;:i|T lit gsld en goede raad 19.00 8.30 10.00 11.30 1 9o00 1 9 0 00 y p r T Gemeenschapshuis.." i V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1