Redactie: ie e jaargang no: 30 "\r if -iL UÜvlÜtl; y Ilö 23 mei 19 r V» O «C* f Q T OiX. TTpj O PAROCHIE li ODA Zaterdag Zondag Jiiaandag: Dinsdag Woensdag: Donderdag Vrijdag: Zaterdag 19o00 uur HOOGFEEST 8*30 uur I 000 uur II 30 uur Week jrgt. v. Gest VAN PINKSTEREN van 24 Kuberti tot 31 mei .s Koonings Ho Mis Jrgt. v. Ho v. Lipzigo Antoon Verheyen. fam. Wismans-Gooren. TWEEDE PINKSTERDAG 9o00 uur 1000 uur 8o00 uur 8o00 uur 8.00 uur 1-9 «.00 uur 19 c00 uur HoMis Vo bljz. intentie (Vollenberg) H*Mis Vo Jan Spreeuwenb.erg. PLMis uit dankbaarheido H.Mis Vo overl. fam. v. Dljck-Dri essen. H.Mis t.e.v, de Ho Antonius. ILMis v. overl o fam. Keijsers-Smeets H.Mis v0 Peter Johannes Philipsen. Misdienaars: Zaterdag; 19*00 uur: Willy Hon.driks en Richard Juwett, Zondag: 8.30 -uur:- John. Miefrelg" en Rob Koonings* 10.00 uur: Francis v.ö. Hoff en Ko-F-linsenberg* 11.,30 uur,:Rob v* Ass en Poter Beeters. Maandag: 9*00 uur: Joost vh El zakker en Wilfried v. Dijk. 10*00. uur: Willy Hendriks on. Richard Juwei?t., Weekdagen:"Joost v» Elzakker en Wilfried van Dijk. MBDEDffLIN GENWeek v,.d; MissionarissenIk wil nogmaals de extra koliek te van het komende weekend aanbevelen,, Jaarlijks komen er zeer veel missionarissen- cp-"vakantie na vier of vijf jaar hard werken in hun missies a Zo rn vakantie kost veel gelds hun heen en terugreis,is geweldig, duur (daarom komen ze ook—niet zc vaak), hier willen ze graag hun. families- en medebroeders en vrienden opzoeken die vaak heel ver ver spreid wonen, velen van hen'willen nog een kursus volgen en wat nieuwe boeken aan schaffen enz, 'U begrijpt .dat zij dat geïhd niet mee kunnen brengen, omdat ze het gewoon weg niet hebben. En de hele vakantie overal, moeten bedelen is ook ni-.et prettig. Laten wij er daarom allemaal voor zorgen dat zij een onbezorgde vakantie'kunnen hou den, zodat ze weer helemaal fit 'en met heel prettige herinneringen terug gaan óm voor hun menden te werken* Geef hen een gul onthaal. Als er iemand hard vakantie n dig heeft zijn zij het. Zij,zijn er U heel dankbaar voor. Bonbruck - Ysselsteyn: Met groot genoegen mogen we terugzien op 3 prachtige dagen' met onze gasten uit Bonbruck. Het weer heeft goed meegewerktr maar vooral het enor me meeleven van U allen heef-t voor'onze ..vrienden een heel dankbare herinnering. Zij waren allen zeer .enthousiast. Namens mgr. Kohl on pa stoor'"'Mahdi en ook... namens' pastoor Janssen wil ik allen bedanken voor uw medewerking.-. Heel in het bijzonder - de organisatoren, de blaaskapellen, het zangkoor, de drumband en vooral ook de gast gezinnen. Ook de verzorging in het Gemeenschapshuis was buitengewoon. Zo zien we' dat vriendschap en muziek- veel vreugde geeft en dat we daardoor steeds meêr vrien-'" den krijgen en de echte gemeenschapsgeest versterkt wordt. Ik hoop dat we nog heel' vaak zulke mooie dagen en avonden mogen beleven,niet alleen met onze vrienden uit Bonbruck, maar ook onder elkaar. - }-... Pastoor J., v. V»Bn 20.00 ziin* uur in 2de Pinksterdag is het kienen verschoven naar dinsdag 27 mei- om- café van. Dijk* Mevr. Jenniskens zal deze keer van het bestuur -aanwezig geld en goede road 1980 IcV,ÏÏlQ ur*i J I |M 11 A I II -XMILLL Nieuwsblad Vo Vo

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1