Redactie: is e jaargang no: 28 9 mei 1980. PAROCHIE HoODAo Week van 10 tot 16 mei 1980. Zaterdag: 14.00 uur: Zondag; Maandag: Dinsdag: Woensdag Donderdag Vrij Hdag: Zaterdag 19.00 uur: 8o30 uur: 10.00 uur: 1130 uur: 1900 uur 8o00 uur: 19.00 uur: 8.30 uur: 1 0 00 uur 11o 30 uur 1400 uur 19.00 uur: 15.00 uur: 19.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. 40-jarig huwelijk van Dhr. en Mevr o Einders - Snijders. H.Mis Vo Harrie Errnensgezongen door Gemengd Koor» EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN MOEDERDAG H.Mis v, Gonda Baghus. H.Mis v. alle communicanten en voor alle moeders. Muzikale medewerking door kinderkoor. H.Mis v. C-erard Vullings en Hendrika Janssen. H.Mis v. Martien Hendriks. H.Mis v. overl. fam. Peeters - v. Tilburg. 's morgens géén H.Mis. Jrgt. v. Mevr. Arts - Gielen. (Avondmis v. Hemelvaart). HEMELVAART H.Mis v. Jacob Arts. Jrgtv. Wilhelmus Spreeuwenberg. Maanddo v. Toon Franssen. H.Mis t.g.v. het 25-jarig huwelijk van dhr. en Mevr. Janssen- Thielen. H.Mis v. Willem Vollenberg en overl. fam. H.Mis voor Jan Eeren. Ho Mis v. overl. fam. Smulders - Maessen. MisdienaarsZaterdag: 19^00 uur: Rob v. Ass en Peter Peeters. Zondag en Hemelvaart? 8.30 uur: Joost v. Elzakker en Wilfried v. Dijk. 10.00 uur: Willy Hendriks en Richard Juwett. 11.30 uur: John Michels en Rob Koonings. Weekdagen: Francis v.d. Hoff en Ko Flinsenberg. MEDEDELINGENZaterdagavond zal het Gemengd Zangkoor de hoogmis zingen. Zondagmor gen om tien uur vieren we de EERSTE COMMUNIE. De voorste banken zijn dan gereser veerd voor de ouders.Verdere mededelingen elders in YNB. De kinderen worden aan school afgehaald door de fanfare. Willen de bewoners in de kom op zondag vanaf ca. 9 uur vlaggen i.v.m. de eerste communie van de kinderen. Donderdag 15 mei is het HEMELVAART. Dan zijn de H.Missen gewoon als op zondag. Woens dagavond is de avondmis voor Hemelvaart. Verder heb ik een anonieme brief gekregen waarin geklaagd wordt over het kletsen achter in do kerk. Ik vind het niet erg sympathiek dat er geen naam onder staat. Als er klachten zijn mag men er gerust ronduit voor uitkomen. Ik hoop echter dat dergelijke klachten niet nodig zullen zijn on dat iedereen probeert serieus aan de diensten deel te nemen zonder anderen te storen. Vc5or en na de mis is er nog zo veel tijd om allerlei nieuwtjes te vertellen. GEMENGD KOOR ?TVIVACE" Willen de dames van het gemengd koor de H.Mis komen zingen op vrijdag 16 mei om 2 uur voor het 25-jarig huwelijk van Janssen-Thielen, en op dinsdag 20 mei om half twee voor het 50-jarig huwelijk van Janssen - Spreeuwenberg. INLEVEREN COPY KOMENDE WEEK T x - In verband meu hemelvaartsdag dient de copy voor YNB van 16 mol uiterlijk op DINSDAGMIDDAG (1 3 mei) OM 16.00 uur te zijn ingeleverd. geld en goede raad Y N ieuwsblaci

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1