Redactie: UDQ is e jaargang no: 27 I 2 mei T980. Zaterdag: »- Zondag: 1900 uur uur: uur: 1130 uur As ten- ?t Hulst- .PAROCHIE -Ho -OPA® Week van 3 tot 10 mei 1 980. Gesto jrgt.-v. Hëndrikus Hellegers en Maria Hellegers - Cremers; en jrgt, v. Mevr» Verhoeven - Arts. H.Mis v. Jan Geurts en overl. fam. - Gest.. jrgt* Vo Mathias v. Asten en Fetronella v Pouwelso - Gesto jrgt. v» Gerardus in Tt Hulst en Maria in De en on c y 'H.Mis' v. Jacob Arts. 'H.Mis v0 Albert Peeters en Gérarda Ewals. H.Mis v. Gerardus Vergeldt en Maria Burgers. H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. het 40-jarig huwelijk van Ben Camps en Truus Sprceuwenberg. HoMis Vo overl. fam. Bos - Janssen. HoMis v3 Johanna Smeets - v. Asten. H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. het 40-jarig huwelijk van Dhro en Mevr. Binders - Snijders.- HoMis"'v,. H'arrie Ermons. Maandag: Dinsdag: Woensdags- Donderdag Vrijdag: Zaterdag 19.00 8.00 8.00 1 3<. 30 8.00 19.00 1 4 o 00 uur: uur uur uur uur uur: uur 1900 uur isdienaarsZaterdag: "19.00 uur: Francis v.d.Hoff on Ko Flinsenberg. Zondag: 8-30 uur: Rob v, Ass en Peter Peeters. 10.00 uur: Joost v. Elzakker en Wilfried van Dijk. 11.30 uur: Willy Hendriks en Richard Juwett. Weekdagen: John Michels en Rob Koonings. DORPSRAAD Uitslag dorpsraaaverkiezmgen Lijst 1: Vrije kandidaten: Mevr. Arts - Fieurkens Jan Berkers i'mnie Hubers Ka rri o Phi li p sen Miriam Pijnenborg Jah Verstappen' Lijst 2: Sport: Mart van Hoof 371 stemmen x Bert Janssen 212 stemmen Bejaarden: J. Gereets-Smits 157 259 285 416 239 1 64 stommen stommen stemmen stemmen stemmen stemmen n Lijst Lijst Lijst Lijst Lijst Lijst Lijst Lijst 5 6 7: 8: 9: 10: stemmen x 354 stemmen x Wim Willems 423 184 stemmen Lei Pouwels Cultuur: Mevr. Strijbos~v„d „Berkmortel 176 stemmen; Toon Vullings 354 stem- rnon x. F.N.V.: Jan v .Knippenberg 187 stemmen J. Rejjnders 322 stemmen Jeugd; Frans Claessens 182 stemmen Sibert Nijssen 353 stemmen L.L.T.B.: Louis Arts 330 stommen x Jan Janssen 201 stemmen. L.V.B.: Helly Ewals-Vergeldt 294 stemmen x Mevr"Michels-Huys 231 stemmen. Onderwijs: Gerrit Michels 99 stemmen Wim Verschuuren 436 stemmen x. V.Z.0.2 Fred van Diercnöonck 217 stemmen; x. x Jan Tennissen 264 stemmen x gemerkte kandidaten zijn geko-ze-n. WoV.Wylick 41 stemmen. De met x De dorpsraad dankt iederec-n die aan-deze stemming heeft meegewerkt. 45 van de stemgerechtigden hebben hun stem uitgebracht. gold en goede raad 8® 30 10.00 nr 1*1 x X X 3: 4: Y sseisteyns IN ieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1