söeiat-cyiiö Redactie: IMittfflttSSffllfe Êii is e jaargang no: 2e r 25 april 1980 zaterdag zondag li^KiiRLHICHiE^PAHOCHIE HOPA weel. 26 april 3 mei 19.00 Uo TOEDIENING VAN HET VORMSEL door IvlgrMEERTENS Tot intentie v»d. vormelingen en hun ouders- 8030 uur: Maanddienst v. Nic. van Beers 10«00 uur: H.M, v. Antoon Verheijen 1 io30 uur: H.M. v. overl. fam. van Lipzig-Michels 19«0C uur: H.M. v. overl. fam. Kendriks-Fleurkens. ^8.00 uur: Maanddienst v. Mevr, Swinkels-Heiligers 1G.ro uur: Huwelijksmis v.h, "bruidspaar Jo Claessens en Wilma Philipsen. °®00 uur: KONIfflGINls'EDAG. H.Mis om Gods zegen af te smeken voor Koningin Beatrix en het hele Ken.Huis, donaderdag:8.00 uur: Maanddienst v. Mevr. Arts-Gielen, vrijdag: 17,00 uur: H.Mis uit dankbaarheid b.g.v. het 25-jarig v 'a-vrijdag) huwelijk van Jan en Marietje Jeurissen-v.Vijfeyken. 19.0^ uur: H.M. v.Maria v.Soest, overlouders Smedts-Dinghs dochter Elisabeth en Theo. z«terdag: G'.Ot uur: Gest„jaarget.v, Hendrikus Hellegers en Maria Hel- legers-Cremers, en Jaarget.v.Mevr» Verhoeven-Art maandag: dinsdag: wc ensdag Misdienaarszaterdag 19o00Henny Michels er: Rob Stevens. Zondag om 8.30:Francis v.d» Hoff en Ko Flinsehberg» 10.00: Peter Peeters en Rob. Koonings. 11.30: Joost v.Elzakker en Wilfried v.Dijk. weekdagen: Willy Hendriks en Richard Juwett. Zaterdagavond (morgenavond) komt Mgr Meertens do jongens en meisjes van de zesde klas vormen» Het gemengd koor Vivace verzorgt dan de gezangen, en Zondag om 10 uur zingt het kinderkoor tijdens de Mis. verdere medelingen over hot vormsel vindt elders in dit nummer van YNB 2^P8RaxDKom op zaterdag 26 april en zondag 27 april ook uw stem uit brengen en oepaal daarmee de samenstelling van de dorpsraad voor de ko- 1aarHet stembureau is in het Gemeenschapshuis. Zaterdag van '8.30-2 1.uur en zondag van 9.30 tot 13,00 uur", lei goed op de toe- ixcntxng op do oproepkaarten inzake het stemmen. Als cr meer hokjes kvoroen aangekruist dan voor DIE lijst mag, dan is het stembiljet on geldig,, Denk er aan_ om do oproepkaart moe te brengen naar het stembureau. Degenen die do meeste stemmen vaïTeen lijst oeHaolï~Ts"gêEözen". ^N^ï™AG.'lTOrdt. zondag om 14.30 a 1.5.00 uur bekend gemaakt. mex xs er Gen Söoombineerde dorpsraadvergadering van de oude en de nieuwe dorpsraad in zaal Roelanzia om 20.00 uur. Deze ver gadering is OPENBAAR. Correktio: Op de stemoproep in Peel en Maas staat r'. .^wols* 3100'b zijn L. Pouwels. Tevens staat daar bij FNV als xandidaten Fr» Claessens en S.Nijssen. Doze 2 personen xijn voor de -ijsx; JEuGD, Foor het i'.N.V. zijn kandidaat »v.Knippenberg en J.Rcynders U KOMT TOCH OOK STEMMEN OP 26 of 27 APRIL 1i p ft geld en goeds raad S 9 *-> r Nieuwsblad J I o o e 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1