K8 Redactie: 1Ö e jaargang no: 25 18 april 1980. Zaterdag: 19.00 uur PAItOCHIü H. ODA. Wnek van 19 tot' 26 april. Gesto jrgt, v. Antoon Swinkels en Johanna Swinkels-v, Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: 8.30 uur i 000 uur 11 30 uur 1 900 uur 800 uur: 800 uur 8.00 uur: Doornc Verzorgd door ons koor "Vivace" met fanfarebege leiding t o evPater de Hosson* H.Mis v. Bert Derks. Gest. H.Mis t.c.v. OdL. Vrouw voor Gertruda en Elisabeth Mulders. H.Mis v. Albert Peeters en Gerarda Ewals. Jrgt* v, H.v.Lipzig. H.Mis v. overlfnm. Wismans - Droössen - Gooren. 14c 30 uur-: -H,Mis t 1 6 o 00 uur 1 900 uur wenoorg HoMis t Zaterdag: Maanddo v. Mevr. 0oenen - Spreeuwenberg. Maand de v. Toon Franssen. g.v« het huwelijk van Tonnie Zwikstra en Rikie Spree- Opgeiuisterd door Deurne 1s-Mannenkoor g-v> het 25-jarig huwelijk van Dhr. en Mevr. v. Lip- zig - Michel So - -- HoL'ïis v. onze ovorl. parochianen: J.Eeren, Toon Franssen en Mevro Coenen - Spreeuwenbergo 19 o 00 uur: Toediening van het Vormsel door mgr. Meert ens. ^Intentie voor al onze vormelingen en hun ouders MisdienaarsZaterdag: 19 <>00 uur: Willy Hendriks en Richard Juwett Zondag: 8.30 uur: John Michels en Rob Koonings. 10.00 uur: Francis v.d.Hoff en Ko Flinsenberg, 11.30 uur:' Rob v./ Ass en Peter Peeters. Weekdagen: Joost v.d. El zakker en Wilfried v, Dijk. MEDEDELINGENZaterdagavond 19 april zingt ons. gemengd koor Vivace weer de prach tige Deutsche Messe met begeleiding van koperblazers van de Fanfare t.e.v. Pater de Hosson's jubileum, Zij hebben de mis met het- feest van Pastoor Janssen grandioos mooi uitgevoerdMijn komplimenten hiervoor. Hopelijk is dit ook een stimulans voor onze jongeren om zich op te geven voor ons zangkoor! We kunnen nog wel een aantal mensen gebruiken. Overwin die drempelvrees en kom het eens proberen! Je zult merken dat het geweldig fijn is om moe te zingen en samen de liturgie mee te verzorgen. LENTEFESTIJN van de fanfaré: Het lentefestijn zit er weer op. We hebben een paar dagen v/eer kunnen genieten van mooie muziek en prachtige zang. Hartelijk donk aan de fanfare die het heeft georganiseerd. Hot is alleen erg jammer dat er zo weinig men sen van Ysselsteyn to zien geweest zijn op deze dagen. Toch verdient onze fanfare echt een "groter meeleven, want ze nemen toch een belangrijke plaats in in onze ge meenschap. Hopelijk komen er in de toekomst meer om hun belangstelling en medeleven te tonen. Ysselsteyn staat er toch om bekend dat er een zeer goede gemeenschaps geest heerst. Tonen we dat ook bij gemeenschapsfeesten! Pastoor J. v. Uden. VASTBNAKTIEDe totaal opbrengst van de vastenaktie is 4070,Een geweldig mooi bedrag. Samen met nog twee andere parochies hebben we het benodigde bedrag ruim bij elkaar. Heel hartelijk dank namens Mgr. Fataki en de inlandse zusters. Voor de vele gelukwensen en geschenken welke ik bij mijn 50-jarig Priesterfeest neb mogen ontvangen, wil ik langs deze weg allen hartelijk dank zeggen. De dag zal nog lang in mijn herinnering blijven leven. J. Janssen, eiK. pastoor geld en goede rand Y sselsteyns Nieuwsblad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1