Redactie: is e jaargang no: 24 t1 april 1 980. PAROCHIE H. OPAo Week van 12 tot 19 april0 Zaterdag 19.00 uur: H.Mis voor overl» fam. Janssen - Koppens en voor alle levend een overleden leden van de fanfare. 'Opgeluisterd door het koor v?.n America. Zondag 8.30 uur H.Mis v* overl* fam. v. Dijck - Driessen. 10.00 uur: H.Mis v* Lamberdina Lemmens - 'Poels* 11 30 uur Gesto jrgto v, Johannes Willemse en Francisca Spreeuwen- berg. Maandag: 19.00 uur HoMis v. Helena Janssen - Smeets. Dinsdag 800 uur: H.Mis t.e.v. de H. Gerardus* Woensdag: 8 00 uur H.Mis v* Toon Franssen. Donderdag: 8.00 uur H.Mis v. overleden f^m. Bos - Janssen. Vrijdag j 9*00 uur Ho Mis v. C-erardus v.d. Munckhof Zaterdag 19*00 uur Gest. jrgto v. Antoon Swinkels en Johanna Swinkels - v. Doorn. Opgeluisterd door het Gemengd Koor "Vivace" en Koperblazers van de fanfare, (uitvoering Deutsche Messe) MisdienaarsZaterdag: 19*00 uur: Richard Juwott en Peter Peeters. Zondag: 8.30 uur: Willy Hendriks en Francis v.d. Hoff. 10.00 uur: John Michels en Ko Flinsenberg. 11.30 uur: Rob v. Ass en Wilfried van Dijk, Weekdagen: Rob Koonings en_Joost v. Elzakker. KinderkoorWillen de kinderen van het kinderkoor de H. Mis komenzingen op zondag 13 april om 10.00 uur. PATER DE HOSSON 12 JAAR ASSISTENT Zondag 1 3 april is er na de H.Mis van half twaalf receptie vqn ca. 12.00 uur tot 13*00 uur) voor Pater de Hosson in het GemeenschapshuisLaten zeer veel parochianen blijk geven van hun dankbaarheid dat hij 12 jaar lang elk weekend present was om te helpen b.ij de liturgie. Hij h^eft altijd met onze parochie mee geleefd! Laten wij nu meeleven met hem! VastenaktieTot nu toe heeft de vnstonaktie ca. 4.000,-- opgebracht. Dat is geweldig! Maar misschien zijn.er nog mensen die het met dc drukke dagen van de goede week en Pasen vergeten zijn,. De bus blijft daarom t/m zondag nog in de kerk staan en dan sturen we het totale bedrag op naar de Vastenaktie. Allen heel har telijk dank voor uw royale medewerking. De dedlname aan de goede weekdiensten en de diensten met Pasen was ook fantas tisch* Zoiets doet je goed als pastoor! Hartelijk dank! Speciaal aan ons gemengd koor "Vivace" en het kinderkoor. RUI TER CLUB rr Kr mg we cl s t r pd Cast enr ayVo o r de aressurproef slaagaen: P.v.Ass met Nico, T.Wilmssen met Sonja, GvHouben met Sjah, E.v.Asten met Polo^en-Marian Jen- niskens; zij behaalde tevens de 4de prijs. Voor de springprocfslaagdenE.v.As ten met Polo en Marian Jenniskens met Mustang;,zij behaalde hiermee ook nog de 5de prijs. Dressuur Z 11 Jan Philipsen behaalde met Nicolan de 2de prijs. 31LJARTEN 3CY Tr n n n Vnydag 18 april Feestavond en tevens prijsuitreiking onderlinge kompetitie geld en goede raad V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1