PAROCHIE"H: OPA. Week van 5 tot 42 april. Zaterdag: 21;.00 uur: PAASWAKE: Wijding van vuur, licht en water:v' Maanddo v. Mevr. Arts'- Gielen. Muzikale opluistering Kinderkoor. Zondag: 9-00 uur: HOOGFEEST VAK PASEN» Gest jrgt^, v... Albert Poeters en Gerarda Peeters - Ewals en voor Harrie Ermens. 10.-30*-uur: H.Mis UIT "DANKBAARHEID t.g.v. het 50-jarig PRIESTER—' - v FEEST VAN PASTOOR JANSSEN» Muzikale opluistering door gemengd koor met blaasgroep fanfare. Maandag} 9.00 uur: TWEEDE PAASDAG; H.Mis v. ov.erl. fam. Philipsen-Cremers -10.00 uur: H.Mis v. Antoon Verheyen nrns. vrienden uit' Castenray. Dinsdag: -.8.00- uur-Maandd» v. MevrPhilipsen - Groetelaars. Woensdag: 8.00 uur: Maahdd. v. Mevr. Swinkels - Verschuuren. 19.00-uur: H.Miö v« overl. fap. Philipsen - Cremersc Donderdag: 8.00 uur:'H.Mis v. overl.'fam. Mulders - Maessen. Vrijdag: 14.00 uur:'H.Mis uit dankbaarheidt.g.v. 50-jarig bestaan van -de fa.*Teunissen. 'z 19.00 uur: H.Mis uit dankbaarheid t.g.v. 12? jarig huwelijk. Zaterdag: 19,00 uur: H.Mis v. överl. fam. Janssen •-"Koppens-en voor de levende én overleden leden van de fanfare. Opgeluisterd door het koor van America. MisdienaarsZaterdag: 19.00 uur: Rob Koonings en Joost v. Elzakker. Zondag: 9.00 uur: Richard Juwett en Peter Peeters. 10.30 uur: Willy Hendriks - Francis v.d. Hoff - John Michels en Ko Flinsenberg. WeekdagenRob v, Ass en Wilfried van Dljkv MEDEDELINGENVastenaktiet Nog enkele dagen en de vastenaktie wordt gesloten. Mag ik degene die nog niet meegedaan hebben eraan herinneren"! Laten we allemaal sarnen proberen er iets aan te doen zodat de armoede en de nood in de ontwikke lingslanden enigszins gelenigd wordt» Wijwater: Op Paaszarerdagmorgen is er vanaf 10.00 uur wijwater af te halen achter in de kerk. PaaswakeBij de Paaswake op zaterdagavond om 21.00 uur kimt U vóór de H.Mis achter in de kerk -allemaal een Paaskaars je nemen en dat mag U ook mee naar huis nemen. Mistijden: Eerste Paasdag: 9,00 en 10.30 uur.. Tweede paasdag: 9.00 en 10.00 uur.' Receptie- Pastoor Janssen: Na do H.Mis van half -elf tot ongeveer half 'twee. Willen alle parochianen minstens in de kom van het dorp, de Eerste Paasdag de vlaggen uitsteken. GEMENGD KOOR VIVACE''X1 Willen de dames van het koor de H.Mis komen zingen op vrijdag 11 april om 2 uur voor het-50-jarig bestaan van do fa. Tounissen. FANFARE A.s. Zonaag worden alle leden van fanfare en drumband dm 10.00 uur ver wacht aan het Gemeenschapshuis voor het afhalen van de jubilerende Pastoor Janssen. nRNPf fi T\T tip 7 n m t? p m t t t\ f t t Berin in de nacht van zaterdag iw,N DE ZORiERTiJD!!:!!! 8p zondag» Klok 1 uur voor uif c?:.A

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1