Redactie: O no: 21 18 21 me'ert 1980. PAR0.CHIE H. QDa Zaterdag Zondag W Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 19.00 uur:" 8.30 uur: 10.00 uur: 11.30 uur: 19.00 uur: 8.00 uur: 8.30 uur: 8.00 uur: 8.30 uur: 8.00 uur: 8.30 uur: 19.00 uur: 19.00 uur: van 22 tot 29 moert. H.Mis v. ovorl. fam. Vogels - Jeurissen. H.Mis v. Piet Verbeven en Maria Litjens. Gc-st. jrgt. v. Msrtinus Arts en Maria Arts - Janssen en H.Mis v. Antoon Verheyen. H.Mis v. 0ver 1fom. J. Verhoeven. Moondd. v. Toon Franssen. H.Mis uit dankbaarheid t.e.v. O.L. Vr. v. Bijstand voor verkregen gunst. v. Mevr. Swinkels t Heiligers. Ii.v.Lipzig nms. de buurt. Petrus Johannes Rongen, v. Mevr. Coonen - Spreeuwenberg. v. Mevr. Fhilipsen - Groeteloers. Maandd H.Mis v H.Mis v Maandd. Altijd d Maandd. H.Mis voor beterschap II.His uit da nk ba a rh eid MisdienaarsZaterdag: 19.00 uur: John iïichels en So Plinsenberg. Zondag: 8.30 uur: Rob v. Ass en Wilfried v. Dijk. 10.00 uur: Rob Koo nings en Joost v.d. Elzakker. 11.30 uur: Richard Juwett en Peter Peter Weekdagen: Willy Hendriks en. Francis v,d. Hoff. 'EDEDiSLING: GOUDEN PRIESTERFEEST VAN lASTOQiJ. JANEÊEN op zaterdag 3 april gedenkt pastoor Janssen zijn 50 jarig priesterschap, wij vieren dot op de Eerste Paasdag, 6 april. Dan draagt hij om half elf oen plechtige H.Mis op. Aansluitend zal er dan in het Gemeenschapshuis een receptie gehouden worden tot ongeveer half twee. Namens de gehele, parochie zal hot kerkbestuur hem dan een kodo aanbieden. Degenen die hem persoonlijk iets willen geven kunnen dat doen tijdens de receptie, er is n.l. geen aperte inzameling in de parochie. Wel hopen we dat zeer velen naar de receptie zuilen komen en natuurlijk naar de H.Mis. Er zijn op dó Eerste Paosdag ook maar twee H.Missen, n.l. om 9.00 uur en orn 10.30 uur. HET NATIONAAL RHEUMAFONDS jDe oporengst van de kollekte van afgelopen zondag bedroeg j 333,51. Hiervoor hartelijk dank aan alle inwoners van Ysselsteyn, die hieraan hun bijdrage hebben geleverd. B. Maandag 24 maart is er om 19-30 uur kienen in café van. Dijk. Mevr. v.d. Boogoard-Joosten zal deze keer van het bestuur aanwezig zijn er een YOG... kursus storten eij voldoende deelname van - 10 personen kan op dinsdag 25 ma rt a.s. van 13-45 iet 14,45 uur bij M. Hubers-Spreeuwen- berg, Heidsepeelweg 37- Opgeven VRIJDAG 21 maart tussen 20.00 en 21.00 tjur. Tel. 660. geld en goede raad Y sselsteyns I »S-% IJl

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1