I Redactie: JKU1JUUIJUÖUUI is e jaargang no: 20 14 maart 1930. Zaterdag Zondag PAROCHIE H.ODA. Week 19o00 uur: 8.30 .uur 5 10.00 uur: 11,30 uur: 19o00 uur: 8.00 uur: 8.30 uur: 8.00 uur: 8.30 uur: 8.00 uur: 8.30 uur: 19.00 uur: 19.00 uur: va n H.Mis v. overl. f Jrgt, v. Wim In rt Hulst 115 maart tot 22 maart, am. Vogels - Jeurissen. Gest H jrgt. v. Hendrikus en Theo v.d. Ven v. Sjaak Emonts. v. Antoon Basten, v, overl. fam. Mulders - Meessen. v overl. fam, Swinkè.ls Jeuken Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Misdienaars Zondag: 8.30 uur: John tiichels en Ko Flinsenberg. 10.00 uur: Rob v. Ass en Wilfried v. Dijkv 11,30 uur: Rob Koonings en Joost v, Elzakker. Weekdagen: Richard Juwett en Peter Peeters. H.Mis H.Mis H.Mis Maandd. v. Harrië Erraens. Maandd. v, Hie. v. Beers. H.Mis v. overl. fam. Arts - Jenniskens. H.Mis v. Wilhelm Spreeuwenberg. H.Mis v. overl. Moeder. H.Mis v. overl. fam. Vogels - Jeurissen. Zaterdag: 19.00 uur: Willy Hendriks en Francis v.d. 'Hof'f. VASTENAKTIE n - j}e eerste inzameling voor de vastenaktie voer de mlanose zusters van het bisdom Kisannani en Wamba in Zaïre bracht al het mooie bedrag van ruim duizend gulden.op. Het begin is dus goed, maar de groot ste klap komt natuurlijk in de Goede Week. we hopen don weer het mooie bedrog van vorig jaar to evenaren. Toen haalden we in totaal ruim 4800 gulden op. Als ook de jongeren meehelpen dan halen we dat ook dit jaar gemakkelijk. Bij voorbaat hartelijk dank. KOLLEKTE NATIONAAL RHEUMAFONDS A.s. zoterdag en zondag is er aan de kerk kollekte voor het Nationaal Rheuraafonds. Via de publiciteitsmedia hebt U ruimschoots kunnen vernemen waaraan dit geld wordt besteed. Geef royaal voor 'uw hulpbehoevende medemens. Bij voorbaat donk. Tijdens de vergadering van 3 maart j.l. werd de Louroesreis ver loot. De gelukkige winnares was Mevr. Jaspers - Lenssen, Kievitsweg. Tevans ging op deze avond ook de kollektebus rond voor ons adoptiekind. Dit heeft opgebracht f 183,waarvoor hartelijk dank. Maandag 17 maart is de kringstudieavond in de schouwburg te Venray. Aanvang 19.00 uur.' Degene die zich telefonisch opgegeven hebben, kunnen de toegangsbewijzen a 6,- aan de schouwburg krijgen bij Mevr. Jenniskens. Zorg dot U op tijd aanwezig bent. BEJAARDENVERENIGING Mogen we degenen die zich opgegeven hebben voor oe toneelavond in St. Servatius op dinsdag 18 maart verzoeken, om half acht klaar te staan, dan wordt U aan huisopgehaaid*. gefd en goede raad O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1