m Redactie: jlO O 1B e jaargang no: 19 m 7 maart 1980, Zaterdag: 13„30 uur: Zondag: PAROCHIE H.ODA. Week van 8 tot 1 5 maart 1980, H.Mis uit dankbaarheid b„g.v. 15-jarig bestaan van de Korfbalclub. H.Mis bog.v. reünie fam. v. Ass.' - Jrgt. v. Willem Vollen'berg. Jrgto v. Sjang Geurts. Gesto jrgto v. Willem Spreeuwenberg en Maria Vervoort H.Mis v> Frans Horrevoets, Jrgto Vo Martien Hendriks H.Mis Vc overlo fam. Arts - Basten. H.Mis v. overlo fam. Swinkels - Jeuken. Maandd. v. H. v. Lipzig. HoMis v. Gonda Baghus. H.Mis Vo overl. parochianen: J. Eeren, Toon Franssen, Me yr o C o e n en-Spree uwenb e r g H*Mis v. overl. farm Swinkèls - Claessens. Maandag:" Dinsdag: Woensdag Donderdag uur uur: uur: uur uur uur uur uur uur uur uur uur: uur uur H.Mis v. Antoon Verheden nms. de buurt. H.Mis v, overlo fam. Vogels - Jeurissen MisdienaarsZaterdag: 19.00 uur: Richard Juwett en Peter Peeters. Zondag: 8,30 uur: Willy Hendriks en Francis v.d. Hoff. 10.00 uur: John Michels en Ko Flinsenberg. 11.30 uur: Rob v.-Ass en Wilfried van Dijk. WeekdagenRob Koonings en Joost v. Elzakker. MededelingenHet komende weekend is de eerste inzameling voor de vastenaktie. De bus staat achter in de kerk. Mag ik vooral ook de oudere jeugd vragen om mee te doen aan deze aktie. Een paar pilsjes minder en er kunnen heel veel mensen in de ontwikkelingslanden geholpen worden, die amper genoeg te eten hebben, laat staan dat ze eens een avond flink uit kunnen gaan. Samen met d ouders wordt dit dan weer een suksesvolle aktie voor onze medemensen in nood. Vandaag, vrijdag 7 maart.- wordt Pater do Hosson 65 jaar. Zijn adres: Missiehuis St. Willibrord, Deurne, BEJAARDENVEREMIGING Maandag a.s. 10 maart zullen we weer kienen om half twee n.m. in het Gemeenschapshuis. geld en goede raad Vrijdag Zaterdag: 17.30 19 o 00 8.30 1 O-..0O 11.30 1 9-00 8 v00 80 30 8 o 00 8 o 30 8 o 00 8. 30 1 9c00 1 9.00

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1