Redactie: is e jaargangno: ie 29 februari 1980c PAROCHIE Ho ODA Zaterdag: 1 9c00 uur Zondag: 8.30 uur 10,00 uur 11 .30 uur Maandag: 1 9 00 uur Dinsdag 8.00 uur Woensdag 8.00 uur Donderdag 8.00 uur: Vrijdag 1 9o00 uur: Zaterdag-: 13.30 uur 1 7 o 30 uur 1 9 o 00 uur Week van 1 tot 8 maart 1980. Petronella v. Well - Thoone, over 1 o fam. v. Dljck - Dries sen overlc farn. J. Verhoeven. overlc fam. Wismans - Droesserx - Gooren. overlc fam. Arts - Basten. Jrgt. v. H.Mis H.Mis H.Mis H.Mis Ma an cl d EERSTE VRIJDAG VAN DE MaMD. H,Mis v. over1o fam. Wismans - Droessen - Gooren, H.Mis togcVo het 15-jarig bestaan van de Korfbalclub "De Peelkorf" H.Mis v. overlc fam. v„ Ass t.g.v. reünie. Jrgtc v. Willem Vollenberg. uit dankbaarheid v, Helena Janssen - Sme.ets. v. Mevr. Arts - 'Gielen. Misdienaars: Zaterdag: Rob Koonings en Joost v.d. Elzakker (19.00 uur). Zondag: 8.30 uur: Richard Juwett en Peter Peetere. 10.00 uur: Willy Hendriks en Francis v.cl. Hoff11.30 uur: John Michels en Ko Flinsenber^. Weekdagen: Rob v, Ass en Wilfried v. Dijk. RABOBANK Br omf i o t s p 1 a a t j e Denkt U nog aan het nieuwe brotofie'tsplaat je voor het nieuwe verzekeringsjaar dat op 1 maart is ingegaan. Hot plaatje ligt voor U klaar op sde Rabobank. ilgemene VergaderingMogen we U nog even herinneren aan onze algemene vergadering op DONDERDAG 13 MAART. Houdt hiermede s.v.p. rekening. PEUTERSPEELZAAL "DE CALIMERO7 S* Moederhulp voor de maand Maart Dinsdag en donderdag Groep 1 A maart Mevr. v. Asten (Marieke) 6 maart Mevr. Camps Janssen Vergeldt v.cl. Boogaard v. Hugten Sljbers v. Aston Tom Woensdag en vrijdag Groep II 1 i maart Mevr. 1'3 maart Mevr. 18 maart Mevr. 2 0 m aart Movr» -'5 maart Mevr. 27 maart Movr. 5 7 12 U 19 21 26 28 maart maart maart maart maart maart maart maart Movr. v. :Vegchel. Mevrc Reinders MevrCouwenberg Mevr; Janssen (Peter) Mevr. Pouwels (Cindy) Mevr. Geurts Mevr. Pouwels-(Claudia) Mevr. Claessens (Ronny) ONDERLINGE PAARDEN VER ZEKERING De onderlinge Paardênverzekering houdt haar jaarvergadering op donderdag 6 maart om 20.30 uur in De Gelclerkoel te Heide. Het bestuur verwacht trouwe opkomst. geld en goede raad HoMis vo H,Mis v. Vo v„ t~'r

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1