mm Redactie: ie e jaargang no: 4 - Wij wensen un geweldige carnaval en uti geweldige MMfaÉtSi week ran 16 t/m 23 febr* saterdag: 19*00 uur: HeMis t.g.v. Carnaval tot intentie v0d9 lerende en over!* leden v®d9 Caraavaisver* Opgeluisterd door Gemengd koor Vivace en blaaskapel "Smeleblaozers" zondag: 8«30 uur: Jaarget,v«Petron©ll& Cox-da Lauw» 10*00 uur: Gest3 aar getvPet er Wilms en an Petronella Litjens en hun soon Simon 11«30 uur: Jaarget.v* Willem Jacobs maandag: 19®00 uur: E«M±s Hie® var. Beers'® dinsdag: 8*00 uurMaandlenst v» Mevr. Swinkels-Heiligers woensdag: 19«00 uur; ASWOENSDAG:avondmis met aswij&ing en uitr.askruisjes Jrgt.v.Harris Peetere en gest.jrgt. v Wilhelmina Claessena-Miobels en Gertrude Claessens-Michels donderdag;8«00 uur; HcMis vQ Mevr. Swiake1g~Yere ohuuren vrijdag: 19» 00 uur: Maandlens t v. An to on Verheiden aterdag:19*00 uur: H«Mis v» orerl» fas. Janssen-Ï'hieiea. weekdagen; Willy Hendriks en Francis v.d» Hoff Wilfried van. Dijk. 10.00: Rob Richard Juwett en Peter Peeters® MEDEDELING: Graag wil ik alle parochianen en andere Karnavalsvrien&eh irsir ITjne en stijlvolle Carnavalsdagen toewensen® Ik hoop dat daardoor de gemeenschapsgeest nog meer versterkt zal worden en datwe na afloop kunnen zeggen: de Carnaval in Ysselsteyn was weer geweldig! Ha de Carnaval komt weer ASWOiBRHDAGHopelijk komt clan ook met zijn allen naar de avondmis om' ook 'dan"te tonen dat we grote gemsenschap wil» len vormen en ons ia de komende vastentijd samen goed willen voorbe reiden op het Paasfeest. februari 1980. PAROCHIE H.0I3A De R A P) 0 B A N K zal met de Carnavalsdagen ALLEEN geopend zijn op MAANDAGMORGEN 'i-lÊRfHSili van-9 - 12 uur. Maandagmiddag en dinsdag de gehele dag GESLOTEN. - Y sselsteyns Nieuwsblad iMtaftaift STA*» ut» f-n,,r - f |n S£

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1