m Redactie: e jaargang no: 15 8 februari 1980. PAROCHIE H.ODÜ Zaterdag: 19,00 Zondag: 8.30 10.00 1 T30 Maandag 1 900 Dinsdag: 8.00 Woensdag 8.00 Donderdag: Vrijdag: 14c 00 19.00 Zaterdag: 1 9o00 uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Week van 9 tot I6^februari 1980. H.Mis Vc overl. fanu Sijbers - v.d. Weijer. HMis v. overlparochianen JoEeren, T-oon Frarissen, Mevr, Coenen-Spreeuwenberg, en Berry en Gertie v» Hugten. Maandd. v» Harrie Peeters0 Maandd. v. Mevr. Swinkeïs - Verschuuren. H.Mis v* Antoon Verheijen. Jrgto v. Mevr» Philipsen.- Groetelaars. Weekd. v. Mevr. Coenen - Spr'eeuwenberg. H.Mis v. overlo farru Wilms en.- H.Mis t.g.v. het huwelijk van Prans Lemmens en Elly Pleurkc-ns H.Mis.v. overl. fam. Mulders - Maessen. H.Mis t.g.v. Karnaval voor alle levende en overleden leden van de Karnavalsvereniging, opgeluisterd door de BlaaskapbG "de Smeleblaozers" en het gemengd koor. MiodienaarsZaterdag1 9 8.30 uur: John Dijk. 11 .30 uur Zondag fried v. «00 uur: Willy Hendriks en Francis v.d0 Hoff chels en Ko Flinsenberg. 10oÓ0 uur: Rob v.. Ass Rob Koonings en Joost v. Elzakker. en" Wil- Weekdagen: Richard Juwett en Peter Peetersc MededelingenDe MEMICA" kollekte is weer uitstekend geslaagde De opbrengst was 1875,-; allen heel hartelijk, dank voor uw geweldige medewerking. Opknappen orgel: Zoals reeds cp de parochievergadering werd medegedeeld zal het orgel worden gerestaureerd, aangezien er diverse onderdelen aan vervanging toe zijn. Dit zal nu binnenkort zijn beslag krijgen, zodat hot orgel vóór Pasen weer in volle glofie kan klinken* De kosten hiervan zijn ongeveer 12.000, Verwarming kerk: Zoals U hebt gemerkt is warmde De verwarmingsketel bleek zodanig kwam en besloot gestookt geslonken Klok en klokkegelui torentje op de kerk aan de kerk de laatste weken maar matig ver te zijn doorgeroest dat oliedamp in dc kerk bij kontrole bleek restauratie bijna niet meer mogelijk zijn. Het kerkbestuur daarom orn een nieuwe verwarmingsketel aan te schaffen die clan met gas wordt Een en ander slaat evenwel nog een flink gat in de inmiddels toch wel reserves van de kerk, want een en ander kost nog ca. 40.000, Op de parochie^rgadering werd besloten pm d-e .klok -:weer in ..het te brengen. Dit zal nog voer Pasen gaan gebeuren en dan zal deze klok weer een funktio krijgen alis -angelusklok en -om de halfuren en urenslagen aan te geven. De luiinstallatie zal daarnaast haar funktie eveneens behouden o.a* voor meerklokkegelui en als klokkegelui voor de missen, terwijl tevens regelmatig karillonmuziek ten gehore kan worden gebracht. De luidsprekers, zullen dan evenwel uit het toren#je moeten en worden op êon grote TV-mast achter de kerk.geplaatst Een en ander vraagt een investering van ca, 15.000, Uurwerk op de kerk: Het .Mctorkomite Ysselsteyn heeft op de parochievergadering aan geboden om ook nog haar steuntje bij te dragen bij de renovatie van de kerk. In bespr e king is nog om het lcarillon wat uit to breiden met 6 klokjes, maar hierover zal nog nader worden gesproken in de loop van het jaar.Wat wel zeker is, dat*het motorkomi- te de kerk een uurwerk aanbiedt, hetwelk zal werden aangebracht op cle voorgevel van de kerk. vervolg Z.0*Z, 18 geld en goede raad 80OO •o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1