Redactie: 18. e jaargang no: u O 1 februari 1980, Zaterdag Zondag: PAROCHIE' H,QM.» Week van 2 tot 9 februari 1980. 19*00 uur: Weêkd^v. Jan'.Eeren, 8.00 uur: Maanddv. Toon Prans'sen0 - 10.00 uur: Jrgf. v, Jan Spreeuwen berg. ••(Hoogmis wordt verzorgt door Deurners Mannenkoor), 11®. 3.0 uur: Jrgt. v. Willem en Albertus Verheijen en pe.tr.on el la. .Verheijen-. - P-eet er So- - - 19.00 uur: Jaarget. v. Harrie Vergeldt.- - 8.Q0 jiuri. JVJa.an'dd-v.. Mevr. Swinkels - V.er schuur en. - 8-.Ö0 uur: VH.Mis v. .Jan Eeren nms. de buurt.-' 8.00 uur: Week dó v-. Mevr. Coenen - Spreeuwenberg. 19o00 uur: H«Mis v. Jacob Arts. v 1overig fam. Sijbers - v.d. Wener. Zaterdag: 19.00 uur: Richard Juwett en Peter Peeters. Zondag: 8.00 -uur: Willy Hendriks en Francis v.d. Hoff." .10.00 uur: John Michels en- -Ko -Fl-insonbergv 11 v30 uurRob v. Ass" en Wilfried v. Dijk. Weekdagen: 'R°bJCöonings_en Joost v. El zakker. V Mededeling:Dit weekend is de tweede kollekte (extra) voor de MEMISA, de medische Missie Aktie. 'Mag ik die nogmaals in "uw aandacht aanbevelen? Dank U. Maandag: Dinsdag: Woensdag r-- Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: Misdienaars Peuterspeelzaal "roep 1 9 febr. 7 febr. 12 febr. 14 febr. 26 febr. 28 febr. Mevr. Mevr. Mevr. Mevr o Mevr. Mevr. Helpende moeders voor de Philipsen maand februari Groep 2 v. Asten Claessens Kleuskens Slangen Maessen (Tom) (Marleen) Met 1 febr. 6 febr.- 8 febr. 13 febr. 15 febr. 27 febr. 29 febr. Mevr. Reinders. *Mevr* Kuenen. Mevr. v.d. Broek*. Mevr. Peters richard) Mevr.' Willems. Mevr. Droessen. Mevr. Arts. de .karnaval hebben de peuters vakantie van 18 t/m 22 februari BELANGRIJK NIEUWS KARWAVALS'VERENIGING "DE PIËLREUS" Piëlreuzen en piëlreuzinnen- Denk aan "Aid Wieverbal" op vrijdag 8 februari in zaal Roelanzia. Ditjaar gaan we enkele wijzigingen aanbrengen in de opstelling en aanmelding van- medewerkenden aan de optocht, maar daar zal volgende week in Y.N.B. uitgebreide mededelingen over gedaan worden.-. Wij. verzoeken U dan ook dat U hier'4 goede nota van' neemt., zodat een goede organisatie - verzekerd is. Verder willen wij U nog onder de aandacht brengen -dat U zich nóg tot 8 februari kunt opgeven als lid van de karnavals- ^vereniging "De Pielreus"om van diverse faciliteiten te kunnen profiteren, Met uw idmaatschap steunt U tevens* de vereniging en in het bijzonder uw "eigen jeugd. Het Bestuur. gêld en.goede raad

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1