Redactie: möJüüüüilJCöJÜULS is e jaargang no: 13 25 januari 1980» Zaterdag Zondag: Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag Vrijdag: PAROCHIE Ho OPA. Week van 2b jan. tot 2 februari nverl. farm Janssen - Thielen. 980. uur uur uur H.Mis v H.Mis v Maandd Jacob Arts.' Vo Harrie Peeters. v. Jao. Emontso v. Antoon Verheden.nrr.svrienden uit Oirlo) v. Petrus Johannes Rongen. Vo Martien Hendriks, v. Maria v. Veghel - Wismans. EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND* 19»00 uur: Weekd. v. Mevr. Coenen - Spreeuwenberg. 1 1 30 uur 1 9*00 8.00 8.00 8.00 uur uur uur uur Jrgt H.Mis HMi s H.Mis H.Mis Zaterdag: 19.00 uur: Weekd. v, Jan Eeren. MISDIENAARSZaterdag: 19.00 uur: Rob Koonings en Joost v. Elzakker. Zondag: 6.30 uur: Richard Juwett en Peter Peeters. 10.00 uur: Willy Hendriks en Francis v.d. Hoff. 11.30 uur: John Michels en Ko Flinsenberg. Weekdagen: Rob v. Ass en Wilfried van Dijk. MEDEDELINGENGezinsbijdrageHeel hartelijk dank aan allen die gezorgd hebben dat de gezinsbijdrage dit jaar goed geslaagd is. We hebben ongeveer tienduizend gulden meer opgehaald als vorig jaar. En ongeveer 88% van-de- parochianen heeft eraan meegedaan. Het gemiddelde ligt op ruim 95,-- per gezin. Geweldig! Memisa kollekte: U kent natuurlijk- allemaal de Memisade P^Iedische Missie Aktie Eens per jaar doet de Memisa een beroep op alle mensen in Nederland om hun werk te steunen. Vorig jaar was het 'hier een groot. sukses.'Maar een jaar is gauw voor bij! Op zaterdag 2 en zondag 3 februari is er weer die jaarlijkse extra kollekte. Tijdens die diensten zal Dr. J.J.C. Marlet U vertellen over het werk van Memisa. Hopenlijk mogen we weerof liever onze missionarissen en werkers in de ontwikke lingslanden, rekenen op Uw aller vrijgevigheid, zodat Memisa haar noodzakelijke werk kan blijven doen. Bij voorbaat hartelijk dank. GEMENGDE ZANGVERENIGING "VIVACE" Zoals U aan het bovenstaande kunt zien voert onze Gemengde Zangvereniging vanaf heden een naam, en wel Vivacewat vertaald van het 'Italiaans naar het Nederlands wil zeggen Levendigen in de muziek blij en opgewekt. Als bestuur hadden wij een kleine prijsvraag gehouden onder onze leden. Mevr. Rongen-Pouwels kwam tot deze passende naam. Wij zouden het cp prijs stellen als deze naam vooral bij eventuele korrespondentie gebruikt wordt en dat hij zo gauw mogelijk gemeengoed wordt in Ysselsteyn. Het bestuur. L.V.B. Maandag 28 januari is er weer kienen om 19*30"uur in café v. Dijk. Donkers-Lemmens zal deze keer vari het "bestuur aanwezig zijn. Voor de excursie zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave tot 29 jan. bij Mevr. Jenniskons, Mevr. op 7 februari tel. 260. geld en goede raad 19.00 8.3C 1 OoOO

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 1